کدخبر: 106213

اعتراض شدید مقام ارشد نمایشگاهی به دولت

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های استان اصفهان گفت: متاسفانه با شیوع کرونا، صنعت نمایشگاه‌ها جزء مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفت و با وجود پیگیری متعدد توسط انجمن صنعت نماشگاهی کشور، این مسئله اتفاق نیفتاد.

نمایشگاه اعتراض شدید مقام ارشد نمایشگاهی به دولت

علی یارمحمدیان اظهار کرد: صنعت نمایشگاه‌ها در ابتدای بیماری کرونا به دلیل مسئولیت اجتماعی خود به عنوان نخستین بخش‌های اقتصادی کشور، رویدادهای تجاری خود را لغو کرد. لغو رویدادهای نمایشگاهی به دلیل اولویت سلامتی مردم بود و حتی در ابتدای کار پیشنهاد شد که صنعت نمایشگاهی کشور سایت‌های خود را برای سلامتی مردم در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد و در این رابطه هرگونه همکاری انجام دادیم.

یارمحمدیان با انتقاد به برخی بی‌مهری‌ها به صنعت نمایشگاهی کشور، تصریح کرد: متاسفانه با شیوع کرونا، صنعت نمایشگاه‌ها جزء مشاغل آسیب دیده از کرونا قرار نگرفت و با وجود پیگیری متعدد توسط انجمن صنعت نماشگاهی کشور، این مسئله اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه امروز یکی از سخت‌ترین وظایف برگزاری نمایشگاه هاست، تاکید کرد: باید توجه داشت که نمایشگاه بهترین و کوتاه‌ترین راه‌حل برای رونق و جهش تولید در کشور است.

ارسال نظر