|
کدخبر: 200614

قیمت انواع لوله فلزی در بازار (۲۳ شهریور) + جدول

امروز قیمت انواع لوله فلزی در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

آخرین قیمت لوله فلزی در بیست و سوم شهریور ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

 

    لوله مبلی

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

 لوله ۱۰ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلو گرم

۳۴۰۰۰۰

 لوله ۱۳ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلو گرم

۳۴۰۰۰۰

 لوله ۱۶ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلو گرم

۳۴۰۰۰۰

 لوله ۱۸ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلو گرم

۳۴۰۰۰۰

 لوله ۲۰ مبلی

۲ تا ۰.۷

۶

کیلو گرم

۳۴۰۰۰۰

لوله داربستی

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

لوله ۱/۲  ۱  داربستی

۱.۹

۶

کیلو گرم

-

لوله ۱/۲  ۱  داربستی

۲

۶

کیلو گرم

۲۷۴۰۰۰

لوله ۱/۲  ۱  داربستی

۲.۳

۶

کیلو گرم

۲۷۴۰۰۰

لوله ۱/۲  ۱  داربستی

۲.۵

۶

کیلو گرم

۲۶۴۰۰۰

لوله ۱/۲  ۱  داربستی

۳

۶

کیلو گرم

۲۶۴۰۰۰

    لوله گالوانیزه قزوین

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلو گرم

۳۵۵۰۰۰

لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلو گرم

۳۵۵۰۰۰

لوله ۱ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلو گرم

۳۵۵۰۰۰

لوله ۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلو گرم

۳۵۵۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱ گالوانیزه قزوین

۲

۶

کیلو گرم

۳۵۵۰۰۰

لوله ۲ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلو گرم

۳۵۵۰۰۰

لوله ۱/۲ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلو گرم

۳۴۵۰۰۰

لوله ۳/۴ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلوگرم

۳۴۵۰۰۰

لوله ۱ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلو گرم

۳۴۵۰۰۰

لوله۱/۴ ۱ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلو گرم

۳۴۵۰۰۰

لوله ۱/۲ ۱گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلو گرم

۳۴۵۰۰۰

لوله ۲ گالوانیزه قزوین

۲.۵

۶

کیلو گرم

۳۴۵۰۰۰

 لوله گازی روکار سپاهان

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان

۲.۶۵

۶

کیلوگرم

۲۸۹۷۰۰

لوله ۳/۴ گازی روکار (سبک) سپاهان

۲.۶۵

۶

کیلوگرم

۲۸۹۷۰۰

لوله ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان

۳.۲۵

۶

کیلوگرم

۲۸۹۷۰۰

لوله ۱/۴  ۱ گازی روکار (سبک) سپاهان

۳.۲۵

۶

کیلوگرم

۲۸۹۷۰۰

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان

۳.۲۵

۶

کیلوگرم

۲۸۹۷۰۰

لوله ۱/۲ گازی روکار (سبک) سپاهان

۳.۶۵

۶

کیلوگرم

۲۸۹۷۰۰

 لوله گازی توکار سپاهان

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

۱/۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۲.۸

۶

کیلوگرم

۳۰۰۰۰۰

۳/۴ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۲.۹

۶

کیلوگرم

۳۰۰۰۰۰

۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۳.۴

۶

کیلوگرم

۳۰۰۰۰۰

۱/۴  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۳.۶

۶

کیلوگرم

۳۰۰۰۰۰

۱/۲  ۱ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۳.۷

۶

کیلوگرم

۳۰۰۰۰۰

۲ لوله گازی توکار (API) سپاهان

۳.۹

۶

کیلوگرم

۳۰۰۰۰۰

لوله صنعتی سپاهان

ضخامت

طول شاخه

واحد

قیمت (ریال)

۱/۲  ۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۲۷۸۰۰۰

۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۲۷۸۰۰۰

۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۲۷۸۰۰۰

۱/۴  ۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۲۷۸۰۰۰

۲ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۲۷۸۰۰۰

۲/۵ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۲۷۸۰۰۰

۳ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۲۷۹۰۰۰

۴ لوله صنعتی در کارخانه

۲

۶

کیلوگرم

۲۷۹۰۰۰

۱/۲  ۱  لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

-

۳/۴ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۲۶۷۰۰۰

۱ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۲۶۷۰۰۰

۲  لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۲۶۷۰۰۰

۲/۵  لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۲۶۷۰۰۰

۳ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۲۶۷۰۰۰

۴ لوله صنعتی در کارخانه

۲.۵

۶

کیلوگرم

۲۶۷۰۰۰

 

 

 

منبع: بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...