|
کدخبر: 191947

تامین برق فولاد مبارکه ضروری است

عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران گفت: بیش از هزار شرکت پایین دستی به شرکت فولاد مبارکه وابسته هستند و نیاز بود که وزارت صمت برای تامین برق این شرکت را مستثنا در نظر می‌گرفت. البته به رغم تمام محدودیت‌های برق، شرکت فولاد مبارکه با کاهش مدیریت شده تولید ورق مانع از بروز کمبود جدی و تغییرات نوسان دار در بازار ورق شد.

معدن تامین برق فولاد مبارکه ضروری است

رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، اظهار کرد: بیش از هزار شرکت پایین دستی به شرکت فولاد مبارکه وابسته هستند و نیاز بود که وزارت صمت تامین برق این شرکت را مستثنا در نظر می‌گرفت. البته به رغم تمام محدودیت‌های برق، شرکت فولاد مبارکه با کاهش مدیریت شده تولید ورق مانع از بروز کمبود جدی و تغییرات نوسان دار در بازار ورق شد.

وی افزود: توانیر تولید ۲ هزار مگاوات برق را به صنایع واگذار کرده که سهم شرکت فولاد مبارکه ۱۵۰۰ مگاوات است اما باید این را هم در نظر گرفت که نیروگاه‌ها به گاز وابسته است و نیروگاه‌های خورشیدی هم هزینه بر است بنابراین بایستی این مهم هم در نظر گرفته شود.

عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران اعلام کرد: برای کنترل بازار و جلوگیری از کمبود تولید حدود ۱۵ میلیون تن ورق فولادی در کشور، از وزارت صمت درخواست کردیم صادرات ورق‌های فولادی را ممنوع کند و با حمایت دولت در تامین ۲ هزار مگاوات بخش صنعت، بتواند به نیاز داخلی کشور در تولید ورق پاسخ دهد.

 

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...