|
کدخبر: 185339

بررسی قیمت روز محصولات فولادی+جدول

محصولات فولادی با اشکال گوناگون در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و قیمت آن‌ها نیز همچون سایر محصولات تحت تاثیر عوامل متعددی دستخوش تغییر است که در مجموع تاثیر خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر انواع صنایع می‌گذارند.

معدن بررسی قیمت روز محصولات فولادی+جدول

 قیمت محصولات فولادی همچون تیرآهن، میلگرد، پروفیل، ناودانی، ورق، نبشی، تسمه، مفتول، خاموت و ورق گالوانیزه به تاریخ بیستم تیر ماه سال 1400 به شرح جدول زیر است:

قیمت روز تیرآهن

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۲۲

------

تیرآهن ۱۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۵۵

------

تیرآهن ۱۶

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۱۹۵

------

تیرآهن ۱۸

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۲۵

------

تیرآهن ۲۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۲۷۶

------

تیرآهن ۲۲

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۱۵

------

تیرآهن ۲۴

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۳۶۹

------

تیرآهن ۲۷

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۴۳۴

------

تیرآهن ۳۰

ذوب آهن اصفهان

۱۲ متری

۵۰۰

------

قیمت روز میلگرد

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

امیر آباد

کلاف

۴.۵

------

هر کیلو میلگرد ۸

شاهین بناب

شاخه

۶

۱۶۶/۰۵۵

هر کیلو میلگرد ۱۰

شاهین بناب

۱۲ متری

۷.۵

۱۶۳/۳۰۲

هر کیلو میلگرد ۱۲

شاهین بناب

۱۲ متری

۱۱

۱۶۳/۳۰۲

هر کیلو میلگرد ۱۴

شاهین بناب

۱۲ متری

۱۵

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

شاهین بناب

۱۲ متری

۱۹

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

شاهین بناب

۱۲ متری

۲۵

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

شاهین بناب

۱۲ متری

۳۰

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

شاهین بناب

۱۲ متری

۳۶

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

شاهین بناب

۱۲ متری

۴۷

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

شاهین بناب

۱۲ متری

۵۶

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

شاهین بناب

۱۲ متری

۷۵

۱۶۰/۵۵۰

قیمت روز پروفیل

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

کیان پرشیا

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۴.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۵.۵

۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۶.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

کیان پرشیا

۶ متری

۷

۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

کیان پرشیا

۶ متری

۹.۵

۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

کیان پرشیا

۶ متری

۹

۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۶

۲۲۸/۴۴۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۷

۲۲۸/۴۴۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۵

۲۲۸/۴۴۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

کیان پرشیا

۶ متری

۱۹

۲۲۸/۴۴۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۸

۲۲۸/۴۴۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۳

۲۲۸/۴۴۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

کیان پرشیا

۶ متری

۲۷

۲۲۸/۴۴۰

قیمت روز ناودانی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

ناب تبریز

۶ متری

۴۲

------

هر کیلو ناودانی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۴۴

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۵۲

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۶۴

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۵۵

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

ناب تبریز

۱۲ متری

۱۷۰

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو ناودانی ۱۸

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

ناب تبریز

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

گیلان

---

---

۲۰۱/۸۳۴

هر کیلو ورق ۱۰

گیلان

---

---

۲۰۱/۸۳۴

هر کیلو ورق ۱۲

گیلان

---

---

-------

هر کیلو ورق ۱۵

گیلان

---

---

۱۹۷/۲۴۷

هر کیلو ورق ۲۰

فولاد مبارکه

---

---

۱۹۷/۲۴۷

هر کیلو ورق ۲۵

فولاد مبارکه

---

---

-------

قیمت روز نبشی

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

ناب تبریز

۶ متری

۹

-------

هر کیلو نبشی ۴

ناب تبریز

۶ متری

۱۵

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو نبشی ۵

ناب تبریز

۶ متری

۲۲

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو نبشی ۶

ناب تبریز

۶ متری

۳۲

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو نبشی ۸

ناب تبریز

۶ متری

۵۸

۱۶۰/۵۵۰

هر کیلو نبشی ۱۰

ناب تبریز

۶ متری

۹۰

 

هر کیلو نبشی ۱۲

ناب تبریز

۶ متری

۱۳۰

-------

قیمت روز ورق سیاه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

 

رول

۱۲

-------

هر کیلو ورق سیاه ۳

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۰۹/۱۷۴

هر کیلو ورق سیاه ۴

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۰۹/۱۷۴

هر کیلو ورق سیاه ۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۲۷/۵۲۲

هر کیلو ورق سیاه ۶

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۳۶/۶۷۹

هر کیلو ورق سیاه ۸

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۳۴/۸۶۲

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۴۶/۷۸۸

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۳۴/۸۶۲

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۳۴/۸۶۲

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

---

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

فولاد مبارکه

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

---

قیمت روز تسمه

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

 

۱۲ متری

---

-------

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

 

۱۲ متری

---

-------

قیمت روز مفتول

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

---

-------

هر کیلو زیگزاگ

---

---

---

-------

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

---

۱۸۹/۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

---

۱۸۷/۵۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

---

-------

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

---

-------

قیمت روز خاموت

کارخانه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

---

-------

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

---

-------

قیمت روز ورق گالوانیزه

کارخانه

رول

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

امیرکبیر کاشان

بلند

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

امیرکبیر کاشان

بلند

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

کرد

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

تاراز

بلند

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

امیرکبیر کاشان

بلند

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

تاراز

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

روی اندرد

کوتاه

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

روی اندرد

بلند

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

 

-------

-------

-------

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

 

-------

-------

-------

 

 

منبع: آسرون

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...