|
کدخبر: 120535

ارزیابی شایستگی کارکنان اولویت اصلی فولاد هرمزگان

کانون ارزیابی کارکنان فولاد هرمزگان با حضور ارزیابان و جمع منتخبی از کارشناسان، روسا، مدیران و معاونان این شرکت و با استفاده از آخرین متدهای ارزیابی کارکنان، شایستگی‌های عمومی و مدیریتی سنجش و بررسی شد.

امین رنجبرفرد مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد هرمزگان در گفت‌وگو با روابط عمومی این شرکت، ارزیابی شایستگیهای عمومی و مدیریتی و شناسایی کارکنان مستعد و شایسته را از اولویت‌های واحد آموزش فولاد هرمزگان دانست و گفت: شرکت فولاد هرمزگان برای توسعه کارکنان خویش دارای یک مدل جامع توسعه می‌باشد که فرآیند کانون ارزیابی و توسعه از ارکان این مدل بوده و گزارش‌های بازخورد حاصل از این فرآیند در فرآیندهای آموزش، توسعه و توانمندسازی کارکنان و تدوین برنامه‌های توسعه فردی آنها مورد استفاده قرار میگیرد.

وی در تکمیل صحبت‌های خود بیان کرد: شایستگیهایی چون مهارت‌های ادراکی، تصمیم گیری، ارتباطی، کار تیمی، مدیریت افراد، مدیریت عملکرد کارکنان، شم تجاری و رهبری در این کانون با ابزارهای مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرند.

وی جانشین پروری با استفاده از نیروهای کیفی و شایسته به منظور تامین نیازهای پستهای ‌سازمانی در سطوح مدیریتی را از نتایج ارزیابی‌ها در این کانون دانست.

مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی فولاد هرمزگان همچنین از ارزیابی کلیه کارشناسان این شرکت در فرآیند کانون ارزیابی و توسعه تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر داد.

برگزاری فرآیند کانون ارزیابی و توسعه که اصلی‌ترین ابزار ارزیابی شایستگی‌های عمومی و مدیریتی کارکنان می‌باشد، از سال ۱۳۹۵ و به صورت مستمر و موثر و در راستای اهدافی چون توسعه توانمندیهای کارکنان و همچنین ارتقاء کارکنان شایسته در مجموعه شرکت فولاد هرمزگان و با محوریت واحد آموزش و توسعه منابع انسانی اجرا می‌گردد.

منبع: روابط عمومی فولاد هرمزگان

ارسال نظر