|
کدخبر: 155202

چرا عده ای از فناوری می ترسند؟

به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، آسیب‎‌دیدگان استفاده از پلتفرم‌های جدید، موج دوم فناوری‌هراسی را تشکیل می‌دهند و تغییر قدرت بازیگران و نگرانی از چگونگی بازتوزیع قدرت، از ریشه‌های اصلی فناوری‌هراسی به شمار می‌روند.

فناوری چرا عده ای از فناوری می ترسند؟

امیر ناظمی در رویداد محتوا، پلی به سوی زندگی دیجیتال که در موزه ملی ارتباطات برگزار شد، به بررسی عوامل فناوری‌هراسی یا تکنوفوبیا پرداخت و با یادآوری این که گاریچی‌ها، نماد فعالانی بودند که با ورود ماشین دودی به مخالفت با آن پرداختند، بیان کرد: در دنیای امروزی، خالقان محتوا از استفاده‌ی فناوری‌های جدید در هراسند و نخستین مخالفان ورود فناوری‌های جدید به کشور را کسانی تشکیل می‌دهند که از فعالان استفاده از فناوری پیشین محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: همان‌طور که در حوزه تولید محتوا، ناشران سنتی چاپ کتاب‌های کاغذی و یا سازندگان فیلم‎‌های قابل نمایش بر پرده سینما، نخستین کسانی بودند که با IPTV و VODها مخالفت کردند. لذا با توجه به این که فناوری‌ای وجود ندارد که در بدو ورود، بدون بروز هیچ‌گونه خطایی به ارائه خدمت بپردازد، بنابراین خطای اولیه برای پلتفرم‌های جدید از جمله در حوزه خلق محتوا باعث ایجاد موج دوم مخالفان می‌شود که درواقع همان افرادی هستند که آسیب‌دیدگان استفاده از فناوری را تشکیل می‌دهند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این رویداد که با حضور سیاستگذاران و بازیگران مدرن و سنتی این حوزه شامل محتوای دیجیتال و چاپی برگزار شد، با اشاره به این مهم که فناوری‌هراسی صرفا متعلق به ایران نیست و در کشورهای توسعه‌یافته نیز به چشم می‌خورد، گفت: مخالفان نوآوری یا فناوری‌هراسی در دنیا دارای یک نقطه اشتراک هستند که نگرانی از بر هم خوردن نظم حاکم و در پی آن تغییر قدرت بازیگران و بازتوزیع آن است.

بنابه اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات، ناظمی ادامه داد: زیرا هر فناوری در ذات خود وضع موجود را بر هم می‌زند و بازتوزیع قدرت، روی کار آمدن بازیگران جدید را به همراه دارد. فناوری‌های جدید، عموما قدرت را به تازه واردان واگذار می‌کنند و باعث برهم خوردن تعادل حوزه می‌شوند و به همین دلیل مورد هجوم قرار می‌گیرند. این قضیه، صرفا مختص حوزه خلق محتوا نیست و بازیگران این عرصه باید بدانند هر چه قدر دیر آمده‌تر باشند، ناگزیر به واگذاری جایگاه خود هستند.

منبع: ايسنا

ارسال نظر