|
کدخبر: 159661

جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای فردا (۲۲ اسفند)

بر اساس اعلام آموزش و پرورش، جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۲۲ اسفند در تمام مقاطع تحصیلی مشخص شد.

فرهنگ جدول پخش مدرسه تلویزیونی برای فردا (۲۲ اسفند)

 آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای جمعه ۲۲ اسفند را مشخص کرد.

شبکه آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠

نازک دوزی - رشته پوشاک - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

دانش فنی تخصصی- رشته ماشین ابزار - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

ریاضی دو - مشترک تمام رشته‌ها - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

علوم و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

ویژه برنامه با حضور دکتر حکیم زاده معاون محترم آموزش ابتدایی

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

علوم وزندگی بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰

کار و فناوری پایه ششم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش مقدماتی ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

بازی و ریاضی مقدماتی ویژه ناشنوایان

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

کاروفناوری - نقشه کشی پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا ۱۵:۳۰

کاروفناوری - پرورش و نگهداری حیوانات پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

کاروفناوری - خودرو پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠:

آموزش معلمان - کمال در سوال

متوسطه دوم

 ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷

ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰

آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸

درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰

درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۱۰:۱۵

درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت۱۰:۴۵

درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵

درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵

درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۲:۱۵

درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات

ساعت۱۲:۴۵

درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۳:۱۵

درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف سیما

ساعت ۸:۰۰

اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵:۰۰

اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

ارسال نظر