|
کدخبر: 146787

آموزش مجازی تعطیل می‌ شود؟

وزیر آموزش و پرورش دربارهتعطیلی دو هفته ای آموزش مجازی توضیحاتی داد.

فرهنگ آموزش مجازی تعطیل می‌ شود؟

وزیر آموزش و پرورش درباره درخواست برخی خانواده‌ها و معلمان برای تعطیلی دو هفته‌ای آموزش مجازی به علت خستگی ناشی از کار با وسایل و ابزار هوشمند گفت: به همکارانم ماموریت دادم که این پیشنهاد را بررسی کنند.

این پیشنهاد از مناطق مختلف به ما داده شده و خواستیم که همکاران اختیارات قانونی ما را برای این کار بررسی کنند. با کلیت آن موافق هستیم باید ببینیم می‌توان شرایط آن را ایجاد کرد یا خیر؟.

 

منبع: ایسنا

ارسال نظر