|
کدخبر: 133210

برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱۸آبان

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز یکشنبه ۱۸ آبان از طریق مدرسه تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.

فرهنگ برنامه معلمان تلویزیونی در روز ۱۸آبان

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز یکشنبه ۱۸ آبان از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

مدرسه تلویزیونی ایران، برنامه درسی تمام دانش آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه است که در شرایط کرونا، هر روز از سه شبکه تلویزیون پخش می‌شود.

شبکه ‌آموزش:

 آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت ۷: ۴۵تا ۸

فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

ساعت ٨ تا ٨: ٣٠ وجوه نقد - رشته حسابداری- پایه ۱۰ - شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ٨: ٣٠ تا ٩ طراحی وب - پایه ۱۱- رشته شبکه و نرم افزار - شاخه فنی وحرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹ تا ۹: ۳۰ مبانی هنر‌های تجسمی -پایه ۱۲ - رشته گرافیک -شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۲۰: ۵۰ تا ۲۱: ۱۵ طراحی چهره - رشته چهره سازی- شاخه کاردانش

ساعت ۲۱: ۱۵ تا ۲۱: ۵۰ الگو‌سازی مانتو - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی‌وحرفه‌ای

ابتدایی:

ساعت ۱۰: ۳۰ تا ١١: ۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١: ۰٠ تا ۱۱: ۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱: ۳۰ تا ۱۲: ۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲: ۰۰ تا ۱۲: ۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲: ۳۰ تا ۱۳: ۰۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳: ۰۰ تا ۱۳: ۳۰ فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳: ۳۰ تا ۱۳: ۵۰ آموزش نوآموزان پیش‌دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴: ۳۰ تا ۱۵: ۰۰ ریاضی- الگوی عددی پایه هفتم

ساعت ۱۵: ۰۰ تا ۱۵: ۳۰ ریاضی- چهار ضلعی‌ها پایه هشتم

ساعت ١۵: ٣٠ تا ١۶ ریاضی- استدلال پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶: ٣٠ آموزش مجازی مهارت‌های تربیتی- شیوه‌های ایجاد انگیزه

متوسطه دوم:

ساعت ١۶: ٣٠ تا ١٧: ۰۰ زیست شناسی ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧: ٣٠ شیمی ۳ - پایه ۱۳- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷: ۳۰ تا ۱۸: ۰۰ شیمی ۱ - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰: ۰۰ تا ۲۰: ۲۵ فیزیک ۱ - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰: ۲۵ تا ۲۰: ۵۰ ریاضی ۲ -پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت ۷: ۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین و زندگی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۸: ۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰: ۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلام

ساعت ۱۰: ۴۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱: ۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۱: ۴۵ درس ریاضی آمار ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲: ۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲: ۴۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳: ۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن و معارف اسلامی

ساعت ۸ اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت ۸: ۳۰ اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان

ساعت ۱۱: ۳۰ درس هدیه‌های آسمانی دوم دبستان

ساعت ۱۵ اخلاق اسلامی ۳ پایه دوازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسطه دوم نظری

ساعت ۱۵: ۳۰ پیام‌های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر