|
کدخبر: 128889

اعلام برنامه معلمان تلویزیونی در روز (۲۶مهر)

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای روز شنبه ۲۶مهر اعلام شد.

فرهنگ اعلام برنامه معلمان تلویزیونی در روز (۲۶مهر)

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی  -حروف الفبا پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ زبان انگلیسی  - مکالمه و لغات درس دو پایه هشتم 

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی - تمرین درس ۱و ۲     پایه نهم 

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ : 

 آموزش مجازی-  سناریوی درس

متوسطه دوم :

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ 

زیست شناسی ۳  -  پایه ۱۲ -  رشته علوم تجربی    

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

 زیست شناسی  ۲  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی       

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

کارگاه کار آفرینی و تولید    -  پایه ۱۱- مشترک همه رشته ها

 

منبع: اقتصاد آنلاین

ارسال نظر