|
کدخبر: 121844

آیت الله صانعی در گذشت

آیت الله یوسف صانعی از مراجع تقلید به دیدار حق شتافت.

فرهنگ آیت الله صانعی در گذشت

درپی بروزشکستگی لگن ودست که شب جمعه برای آیت الله حاج شیخ یوسف صانعی رخ داد، ایشان دریکی ازبیمارستان‌های قم بستری شدندوتلاش هائی برای فراهم ساختن مقدمات عمل جراحی به عمل آمدولی متاسفانه این تلاشها به نتیجه نرسیدندوایشان صبح امروزبه لقاءالله پیوستند.

حضرت آیت الله صانعی ازمراجع تقلید مقیم قم بودندکه ازآغازنهضت روحانیت باامام همراهی کردندودربه ثمررسیدن انقلاب اسلامی نقش موثری داشتند.ایشان ازشاگردان برجسته امام خمینی بودندودرحوزه درسی خود، مجتهدان زیادی راپرورش دادند.

 

ارسال نظر