کدخبر: 91927

کیفیت هوای امروز تهران

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

گسترش نیوز: شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۰ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است همچنین این شاخص طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۴۸ قرار داشت و هوای تهران پاک بود.

تهران از ابتدای سال ۱۰ روز هوای پاک و ۷ روز هوای قابل قبول داشته است این در حالی است که در مدت مشابه سال پیش پایتخت ۱۴ روز هوای پاک و ۳ روز قابل قبول داشت.

بیشترین دما برای روز جاری ۲۰ درجه و کمترین دما ۶ درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.

منبع: فارس

ارسال نظر