|
کدخبر: 152699

تصاویر/ غربال بافی و اقتصاد کوچک روستایی

زنان یکی از محله های شهرکرد در غربال بافی تبهر دارند. برخی از این زنان که سرپرست خانوار هستند محصولات تولید شده را به باغداران حاشیه زاینده رود می فروشند. آنها با فروش غربال مخارج یک خانواده را تامین می کنند.

عکس تصاویر/ غربال بافی و اقتصاد کوچک روستایی

 ساخت غربال های معمولی این گونه است که زنها پوست گوسفند و بز را در هوای آزاد به دیوار میخ کرده و می گذارند خشک شود، وقتی خشک شد پیه روی آن را جدا می کنند.  سپس با چاقوی تیز دور پوست را صاف کرده و به شکل نوارهای باریکی بریده و آن را به شکل روده درمی آورند. غربال های سیمی بیشتر برای الک کردن آرد استفاده می شود. گاهی پوست را چند روز به دیوار میخ کرده و تبدیل به تنبک، دایره  می کنند. آنها این کار را از مادران خود آموخته اند.

 

منبع: ايسنا

ارسال نظر