|
کدخبر: 156010

صدور پروانه‌های بهره برداری معدنی افزایش یافت

داده‌ها و آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد دسته‌ جمعی مجوزهای معدنی از جمله تعداد پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه‌های بهره‌برداری است.

صنعت صدور پروانه‌های بهره برداری معدنی افزایش یافت

در ۱۰ ماهه امسال ۷۸۴ پروانه اکتشاف معدنی صادر شد که با احتساب صدور ۷۷۰ پروانه در مدت مشابه پارسال افزایش ۱.۸ درصدی در این حوزه داشته‌ایم.

همچنین صدور گواهی کشف معدنی یک درصد افزایش داشت. بر این اساس در ۱۰ ماه امسال ۴۲۵ فقره گواهی کشف صادر شد که این تعداد در ۱۰ ماهه پارسال ۴۲۱ فقره بوده است.

همچنین در ۱۰ ماهه امسال ۵۱۲ فقره پروانه بهره‌برداری معدن صادر شد که با احتساب صدور ۴۸۶ فقره در مدت مشابه پارسال افزایش ۵.۳ درصدی را در این حوزه شاهد بودیم.

اشتغال پروانه‌های بهره‌برداری معدنی در ۱۰ ماهه امسال ۴ هزار و ۱۶۰ نفر و در ۱۰ ماهه سال گذشته ۳ هزار و ۹۳۵ نفر بوده است که در این بخش نیز رشد ۵.۷ درصدی را داشته‌ایم.

همچنین هزینه عملیات اکتشاف نیز ۱۰ درصد افزایش داشته است. بر این اساس هزینه عملیات اکتشاف در ۱۰ ماهه امسال یک هزار و ۱۹ میلیارد ریال و در ۱۰ ماهه سال گذشته ۹۲۷ میلیارد ریال بوده است.

 

منبع: شاتا

ارسال نظر