|
کدخبر: 147206

صدور حدود ۲۸ هزار جواز تاسیس صنعتی طی ۹ ماه

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸تعداد ۸۰۹۵ فقره نماد اعتماد الکرونیکی در تجارت الکترونیک صادر شده که در ۹ ماه امسال تعداد ۲۴ هزار و ۲۰۴ فقره از این نماد صادر شد و با یک رشد ۱۹۹ درصدی مواجه شد.

صنعت صدور حدود ۲۸ هزار جواز تاسیس صنعتی طی ۹ ماه

در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۹ هزار و ۹۱۹ جواز تاسیس در حوزه صنعت صادر شده بود که این مقدار در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به ۲۷ هزار و ۹۵۳ فقره افزایش یافت و براساس آمار ۴۰.۳ درصد رشد داشته است.

بنا به آمار ارائه شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت پروانه‌های بهره‌برداری ایجاد و توسعه‌ای صنعتی در ۹ ماهه اول سال ۹۸ تعداد ۴ هزار و ۶۹۲ فقره صادر شده که در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به تعداد ۵۰۸۳ فقره افزایش یافته است. پروانه‌های بهره‌برداری در بخش صنعت ۸.۳ درصد رشد داشته است.

در بخش پروانه‌های اکتشاف معدنی در ۹ ماهه ابتدای سال ۹۸ تعداد ۶۶۹ فقره پروانه صادر شده بود که در همین مدت مشابه در سال ۹۹ این رقم به ۷۰۱ فقره رسید که این بخش هم ۴.۸ درصد رشد داشته است.

تعداد ۳۶۲ فقره گواهی کشف معدنی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ صادر شده بود که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ به ۳۶۷ رسید و با یک رشد ۱.۴ درصدی مواجه شد.

تعداد ۱۱۵ هزار و ۶۳۲ فقره گواهی امضای الکترونیک در حوزه تجارت الکترونیک در ۹ ماهه سال ۹۸ صادر شده که در سال ۹۹ تعداد ۱۷۳ هزار و ۳۳۸ فقره از این گواهی صادر شد و با رشد ۴۹.۹ درصدی مواجه شد.

در ۹ ماهه سال ۱۳۹۸تعداد ۸۰۹۵ فقره نماد اعتماد الکرونیکی در تجارت الکترونیک صادر شده که در ۹ ماه امسال تعداد ۲۴ هزار و ۲۰۴ فقره از این نماد صادر شد و با یک رشد ۱۹۹ درصدی مواجه شد.

 

منبع: شاتا

ارسال نظر