|
کدخبر: 181391

قیمت آهن در بازار امروز (۱۴۰۰/۰۴/۰۳)

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

صنعت و معدن قیمت آهن در بازار امروز  (۱۴۰۰/۰۴/۰۳)

با روند صعودی در قیمت دلار و عبور از کانال ۲۴ هزار تومان و رسیدن به نقطه ی مرزی ۲۴،۳۰۰، در روزهای گذشته  بازار آهن نیز تحت تاثیر قرار گرفت و صعودی شد. البته قابل توجه است که قطعا افزایش نرخ ارز به تنهایی نمی تواند دلیل اصلی نوسانات بازار آهن باشد و با بررسی اجمالی قیمت پایه شمش در بورس کالا در هفته های اخیر شاهد آن بودیم که افزایش قیمت پایه شمش می تواند در افزایش قیمت مقاطع نیز موثر باشد.

 

 

 

قیمت روز تیرآهن کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم) قیمت(ریال)  
تیرآهن ۱۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۲۲ ۱۸/۵۰۰/۰۰۰
تیرآهن ۱۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۵۵ ۲۳/۵۰۰/۰۰۰
تیرآهن ۱۶ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۱۹۵ ۲۹/۶۰۰/۰۰۰
تیرآهن ۱۸ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۲۵ ۳۶/۱۰۰/۰۰۰
تیرآهن ۲۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۲۷۶ ۴۸/۵۰۰/۰۰۰
تیرآهن ۲۲ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۱۵ ۶۰/۱۰۰/۰۰۰
تیرآهن ۲۴ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۳۶۹ ۷۰/۲۰۰/۰۰۰
تیرآهن ۲۷ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۴۳۴ ۷۷/۵۰۰/۰۰۰
تیرآهن ۳۰ ذوب آهن اصفهان ۱۲ متری ۵۰۰ ------
قیمت روز میلگرد کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو میلگرد ۶.۵ امیر آباد کلاف ۴.۵ ------
هر کیلو میلگرد ۸ شاهین بناب شاخه ۶ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۷.۵ ۱۵۴/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۱ ۱۵۴/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۴ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۵ ۱۵۲/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۶ شاهین بناب ۱۲ متری ۱۹ ۱۵۲/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۱۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۲۵ ۱۵۲/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۰ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۰ ۱۵۲/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۳۶ ۱۵۲/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۵ شاهین بناب ۱۲ متری ۴۷ ۱۵۲/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۲۸ شاهین بناب ۱۲ متری ۵۶ ۱۵۲/۰۰۰
هر کیلو میلگرد ۳۲ شاهین بناب ۱۲ متری ۷۵ ۱۵۲/۰۰۰
قیمت روز پروفیل کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹ کیان پرشیا ۶ متری هر متر ۲.۴۴ ۲۴۱/۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۴.۵ ۲۴۲/۵۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۵.۵ ۲۴۲/۰۰۰
هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۶.۵ ۲۴۱/۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰ کیان پرشیا ۶ متری ۷ ۲۴۱/۵۰۰
هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰ کیان پرشیا ۶ متری ۹.۵ ۲۴۱/۳۰۰
هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵ کیان پرشیا ۶ متری ۹ ۲۴۱/۳۰۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۶ ۲۴۱/۰۰۰
هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۷ ۲۴۱/۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۵ ۲۴۱/۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰ کیان پرشیا ۶ متری ۱۹ ۲۴۱/۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۸ ۲۴۱/۰۰۰
هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۳ ۲۴۱/۰۰۰
هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰ کیان پرشیا ۶ متری ۲۷ ۲۴۱/۰۰۰
قیمت روز ناودانی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ناودانی ۶.۵ ناب تبریز ۶ متری ۴۲ ------
هر کیلو ناودانی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۴۴ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۵۲ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۶۴ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۴ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۵۵ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۶ ناب تبریز ۱۲ متری ۱۷۰ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو ناودانی ۱۸ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۱۵ ------
هر کیلو ناودانی ۲۰ ناب تبریز ۱۲ متری ۲۳۰ -------
قیمت روز صفحه ستون کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق ۸   --- --- -------
هر کیلو ورق ۱۰   --- --- -------
هر کیلو ورق ۱۲   --- --- -------
هر کیلو ورق ۱۵   --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۰   --- --- -------
هر کیلو ورق ۲۵   --- --- -------
قیمت روز نبشی کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو نبشی ۳ ناب تبریز ۶ متری ۹ -------
هر کیلو نبشی ۴ ناب تبریز ۶ متری ۱۵ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو نبشی ۵ ناب تبریز ۶ متری ۲۲ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو نبشی ۶ ناب تبریز ۶ متری ۳۲ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو نبشی ۸ ناب تبریز ۶ متری ۵۸ ۱۵۶/۵۰۰
هر کیلو نبشی ۱۰ ناب تبریز ۶ متری ۹۰ ۱۵۷/۰۰۰
هر کیلو نبشی ۱۲ ناب تبریز ۶ متری ۱۳۰ -------
قیمت روز ورق سیاه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق سیاه ۲   رول ۱۲ -------
هر کیلو ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۲۰ ۲۲۵/۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۹۰ ۲۲۵/۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۳۶۰ ۲۴۵/۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۴۳۵ ۲۵۵/۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۵۸۰ ۲۴۵/۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۷۲۰ ۲۶۶/۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۸۶۵ ۲۵۲/۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۰۸۰ ۲۵۲/۰۰۰
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۴۴۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۱۸۰۵ ---
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ فولاد مبارکه ۱.۵ در ۶ ۲۱۶۵ ---
قیمت روز تسمه کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰   ۱۲ متری ۲ -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰   ۱۲ متری --- -------
هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰   ۱۲ متری --- -------
قیمت روز مفتول کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو حرارتی --- --- --- -------
هر کیلو زیگزاگ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم فابریک ۲.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۱.۵ --- --- --- -------
هر کیلو سیم تسمه ۲.۵ --- --- --- -------
قیمت روز خاموت کارخانه شاخه وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو خاموت ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ --- --- --- -------
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ --- --- --- -------
قیمت روز ورق گالوانیزه کارخانه رول وزن(کیلوگرم)   قیمت(ریال)  
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴ امیرکبیر کاشان ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۳۰۷/۰۰۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶ امیرکبیر کاشان کوتاه ------- ۲۹۵/۴۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷ هفت الماس کوتاه ------- ۲۸۶/۴۵۰
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵   ------- ------- -------
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲   ------- ------- -------

 

منبع: بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...