|
کدخبر: 169280

افزایش قیمت آهن آلات در بازار امروز (۱۴۰۰/۰۲/۰۹) + جدول

امروز قیمت انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.

صنعت و معدن افزایش قیمت آهن آلات در بازار امروز (۱۴۰۰/۰۲/۰۹) + جدول

فروکش کردن جدال میان برخی از وزراتخانه‌ها و همچنین جدال با مجلس بر سر قیمت‌ گذاری دستور فولاد و محصولات وابسته به آن، موجب شده در کنار ثبات نسبی در قیمت دلار، قیمت آهن نیز تقریبا ثابت بماند.

آخرین قیمت آهن آلات در نهم اردیبهشت ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

 

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۱۷.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۱.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۲۶.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۱.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۳۵.۱۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۴۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۵۷.۰۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۳.۵۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۸۰.۸۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۶۰.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۴۳.۵۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۳۱.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۳۷.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۳۷.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۳۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۳۴.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۲۷.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۲۷.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۴۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۲۳۰.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۱۹۹.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۱۹۹.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۴۰.۰۰۰

قیمت روز ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۲۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۲۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۱۷۴.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۱۶۸.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۱۸۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۱۸۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۱۸۳.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۴۵.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۱۵۳.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۱۵۴.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۱۷۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۱۶۱.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۱۴۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۳۳.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۱۴۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۱۳۴.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۱۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۹۲.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۴.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۵.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۳.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۶۷.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۵۵.۰۰۰

منبع: بازار

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...