کدخبر: 102428

مدرس خبر داد

وزارت صنعت به دنبال حل مشکل ذوب‌آهن

در جلسه سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با هیات مدیره ذوب‌آهن، مقرر شد تا همگام با حرکت برای استفاده از ظرفیت‌های خالی این واحد بزرگ صنعتی، گلوگاههای تولید نیز برطرف شود.

صنعت و معدن وزارت صنعت به دنبال حل مشکل ذوب‌آهن

جلسه حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با هیات مدیره ذوب آهن اصفهان که با حضور معاون امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، مقرر گردید تا همزمان با حرکت برای استفاده از ظرفیت‌های خالی، گلوگاههای پیش روی تولید نیز برطرف شود.

ارسال نظر