|
کدخبر: 199768

جزئیاتی از افزایش وام خرید مسکن

شورای پول و اعتبار با پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم موافقت کرد.

بر اساس تصمیم شورای پول و اعتبار سقف وام خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

بر این اساس رقم کنونی وام خرید مسکن از محل اوراق از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون افزایش می‌یابد. همچنین در حال حاضر وام ۴۰ میلیون تومانی تعمیر (جعاله) همراه با وام مذکور پرداخت می شود که این وام نیز به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت. پیش از این زوجین امکان دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام خرید و ۴۰ میلیون تومان وام تعمیر را داشتند.

میزان اقساط ماهانه وام ۲۰۰ میلیون تومانی در بازپرداخت ۱۲ ساله حدود ۳.۳ میلیون تومان است. سود این وام در ماه ۱۲ سال دوازدهم حدود ۲۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. وام ۴۰ میلیونی تعمیر نیز طی ۵ سال باید بازپرداخت شود که میزان اقساط ماهانه آن حدود یک میلیون تومان و کل سود آن بیش از ۲۰ میلیون تومان است.

در مجموع یک زوج برای وام ۲۴۰ میلیون تومانی ۴.۳ میلیون قسط ماهانه باید پرداخت می‌کرد.

با توجه به افزایش سقف این وام، میزان قسط ماهانه وام ۴۰۰ میلیون تومانی به ۶ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان در بازپرداخت ۱۲ ساله افزایش می‌یابد.کل سود این وام حدود ۵۶۰ میلیون تومان است.

همچنین مبلغ قسط وام ۱۰۰ میلیون تومانی تعمیر نیز ماهانه حدود ۲.۵ میلیون تومان خواهد بود. در مجموع اقساط ماهانه وام جدید ۵۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم حدود ۹ میلیون تومان است.

 برای وام خرید مسکن متقاضی باید اقدام به خرید اوراق معادل ۲ برابر رقم وام کند. به عبارت دیگر برای وام ۵۰۰ میلیون تومانی باید ۱۰۰۰ برگه حق تقدم خریداری شود. اگر میانگین قیمت این اوراق را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، متقاضی باید ابتدا حدود ۶۰ میلیون تومان اوراق خریداری کند.

در واقع از وام ۵۰۰ میلیون تومانی ۴۴۰ میلیون تومان برای متقاضیان باقی می‌ماند. با این تفاسیر به نظر نمی‌رسد با توجه به اثرگذاری، میزان اقساط و هزینه‌ها، وام مذکور با استقبال چندانی از سوی جامعه هدف روبرو شود.

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...