|
کدخبر: 151929

گزارش‌ های اعلام قیمت آپارتمان چه تبعاتی در بازار مسکن دارد؟

وزارت راه و شهرسازی در گزارش نرخ مسکن از عبارت «متوسط نرخ یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی» استفاده می‌نموده است لذا حداقل و حداکثر نرخ در این گزارش بیان نمی‌شده است.

راه و مسکن گزارش‌ های اعلام قیمت آپارتمان چه تبعاتی در بازار مسکن دارد؟

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: نحوه اعلام نرخ در شرایط ثبات اقتصادی که نرخ مسکن در بازار با نوسانات شدید وجود ندارد، مشکلی ایجاد نمی‌کند.

وزارت راه و شهرسازی در گزارش نرخ مسکن از عبارت «متوسط نرخ یک متر مربع واحد مسکونی آپارتمانی» استفاده می‌نموده است لذا حداقل و حداکثر نرخ در این گزارش بیان نمی‌شده است.

این نوع اعلام نرخ در شرایط ثبات اقتصادی که نرخ مسکن در بازار با نوسانات شدید وجود ندارد مشکلی ایجاد نمی‌نماید.

زیرا افزایش نرخ از یک روند آرامی برخوردار است اما در شرایطی که با افزایش شدید نرخ در کوتاه مدت مواجه هستیم همواره مالکانی که نرخ املاک آنها در بازه قیمتیِ کمتر از متوسط نرخ اعلام شده قرار دارد، سعی می‌کنند نرخ آن را به متوسط نرخ اعلام شده نزدیک نمایند که در این حالت با افزایش نرخ املاک مواجه خواهیم بود.

همچنین مالکان دیگری‌که نرخ ملک آنها بیش از متوسط نرخ اعلام شده است به دلیل افزایش نرخ در بازه‌های زمانی کوتاه مدت، فاصله نرخ ملک خود را با متوسط نرخ اعلامی تنظیم می‌نمایند.

از این رو و با توجه به اینکه نرخ مسکن در مناطق ۱ تا ۶ شهر تهران (به استثنای منطقه ۴) به میزان قابل توجهی بالاتر از متوسط نرخ هستند و در این مناطق تقاضای سرمایه‌ای شدیدی وجود دارد، نرخ شهر تهران بدون احتساب این مناطق هم اعلام گردید تا اثر روانی افزایش نرخ مسکن و هیجانات بازار در این مناطق، بر نرخ مسکن سایر مناطق شهر کاهش یابد.

منبع: مهر

ارسال نظر