|
کدخبر: 151030

چرا ترانزیت اهمیت دارد؟

ترفع گفت: نکته اینکه اگر تصور کنیم ترانزیت فقط حمل‌ونقل است، تصور درستی نداشته‌ایم؛ زیرا حمل‌ونقل صرفاً خروجی ترانزیت است.

راه و مسکن چرا ترانزیت اهمیت دارد؟

مدیرکل تجاری‌سازی و تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر بخواهیم در کشورمان ترانزیت را رونق بدهیم، در نخستین گام باید آن را به‌عنوان یک مسئله ملی و یکی از صنایع اصلی کشورمان تعریف کنیم.

امین ترفع، مدیرکل تجاری‌سازی و تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی در میزگرد اقتصادی شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، بر اهمیت موضوع ترانزیت در کشورمان تأکید و گفت: در بین کشورهای منطقه، یکی از ماهیت‌های بالقوه و مزیت‌های نسبی کشور ما، مربوط به موقعیت جغرافیایی است که در ترانزیت وجود دارد.

وی اظهار کرد: نکته اینکه اگر تصور کنیم ترانزیت فقط حمل‌ونقل است، تصور درستی نداشته‌ایم؛ زیرا حمل‌ونقل صرفاً خروجی ترانزیت است.

ترفع گفت: ما یک زنجیره‌ای از عوامل تأثیرگذار داریم که اگر همه این عوامل تأثیرگذار در حوزه سیاسی، اقتصادی، تبادلات مالی، تجاری و دیگر حوزه‌ها به وظایفشان به‌خوبی عمل کنند، در نهایت ما یک خروجی خواهیم داشت که از طریق ترانزیت فعالیت‌اش را انجام خواهد داد.

مدیرکل تجاری‌سازی و تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مسئله ترانزیت، یک مسئله ملی است. اگر بخواهیم در کشورمان ترانزیت را رونق بدهیم، در نخستین گام باید آن را به‌عنوان یک مسئله ملی و یکی از صنایع اصلی کشورمان تعریف کنیم.

ترفع گفت: ترانزیت یک موضوع فرادستگاهی است. همه دستگاه‌ها و نهادهای تأثیرگذار چه در حوزه تجارت و چه در حوزه سیاست باید نقش خودشان را در این موضوع به درستی ایفا کنند.

منبع: وزارت راه و شهرسازی

ارسال نظر