|
کدخبر: 150668

خرید و فروش خانه های کوچک‌ کم شد

در مجموع طی دیماه امسال واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۶.۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

راه و مسکن خرید و فروش خانه های کوچک‌ کم شد

بررسی گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن حاکی از آن است که سهم واحدهای کوچک متراژ (۵۰ تا ۶۰ متری) از معاملات مسکن نسبت به دیماه ۹۹ کاهش یافته است.

مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در دیماه امسال بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مشکونی بازیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با۱۴.۹ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ مترمربع نیز ۱۴.۲ درصد در رتبه بعدی قرار دارد.

در مجموع طی دیماه امسال واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۶.۴ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارز هر واحد نشان می‌دهد در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی واحدهای مسکونی ۶ تا ۸.۵ میلیارد ریال (۶۰۰ تا ۸۵۰ میلیون تومانی) بیشترین سهم از معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش ۸۵۰ تا یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و یک میلیارد ۱۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان به ترتیب سهم ۱۰.۴ درصدی و ۸.۷ درصدی را از معاملات انجام شده، داشته‌اند.

در مجموع طی دیماه ۹۹ بالغ بر ۵۵.۵ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داشته است.

در دیماه سال گذشته واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۹ تا ۱۰.۵ میلیون تومان به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۱.۶ درصد بیشترین سهم را از معاملات مسکن شهر تهران به خود اختصاص داده بودند. در ماه مورد اشاره ۵۷.۹ درصد واحدهای مسکونی با نرخ کمتر از ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شده بودند.

همچنین واحدهای مسکونی ۶۰ تا ۷۰ مترمربعی ۱۵.۲ درصد، واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متری و ۷۰ تا ۸۰ مترمربعی به ترتیب ۱۴.۵ و ۱۲.۶ درصد را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع در دیماه سال ۹۹ واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع ۵۵.۹ درصد از معاملات را به خود اختصاص داده بودند.

منبع: تسنیم

ارسال نظر