|
کدخبر: 147610

اتصال کارخانه به ریل اصلی راه آهن

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تلاش کرده‌ایم همه ضایعات شرکت راه آهن در ایستگاه‌ها و نواحی راه آهن و انبارها، از طریق بورس کالا عرضه شود.

راه و مسکن اتصال کارخانه به ریل اصلی راه آهن

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از سال گذشته تکلیف شد ریل‌های بسیار فرسوده را در بورس کالا عرضه کنیم اما برخی ریل‌ها که قابلیت کاربری دارد را نفروشند و برای ایجاد خطوط آنتنی و اتصال کارخانه‌ها به خطوط اصلی شبکه، مورد استفاده قرار گیرد.

سعید رسولی درباره عرضه ضایعات راه آهن شامل ریل و تراورس ضایعاتی و یا بشکه‌های خالی در بورس کالا، اظهارکرد: در راستای شفاف‌سازی تلاش کرده‌ایم این فلزات ضایعاتی از طریق بورس کالا عرضه شود و این کاری متداول است که به صورت جدی در دستور کار قرار داده‌ایم.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم همه ضایعات شرکت راه آهن در ایستگاه‌ها و نواحی راه آهن و انبارها، از طریق بورس کالا عرضه شود.

وی اضافه کرد: یکی از ضایعات همین ضایعات فلزی است که به تازگی ۳۰ هزار بشکه که مربوط به جای روغن بوده است را در بورس کالا عرضه کرده‌ایم.

رسولی اظهارکرد: همچنین از سال گذشته تکلیف شد ریل‌های بسیار فرسوده را در بورس کالا عرضه کنیم اما برخی ریل‌ها که قابلیت کاربری دارد را نفروشند و برای ایجاد خطوط آنتنی و اتصال کارخانه‌ها به خطوط اصلی شبکه، مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: عرضه این ضایعات در بورس کالا در راستای شفاف‌سازی انجام می‌شود و قطعا کار را ادامه می‌دهیم.

شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به تازگی ۳۰ هزار بشکه خالی و همچنین ۱۴۳ تن ریل و تراورس ضایعاتی در بازار فیزیکی بورس کالای ایران عرضه کرده است.

منبع: فارس

ارسال نظر