کدخبر: 102106

کارشناس: خانه های خالی فوری به بازار عرضه شوند

کارشناس اقتصادی گفت: حدود ۷۰ درصد از بازار تقاضا در حوزه مسکن، تقاضای دلالی است و این موضوع بحران مسکن را افزایش داده است.

راه و مسکن کارشناس: خانه های خالی فوری به بازار عرضه شوند

ابوالفضل نوروزی افزود: قرار بود طبق مطالعات طرح جامع مسکن، یک میلیون واحد مسکونی در سال بسازیم، اما در هفت سال اخیر در هر سال حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده است بنابراین در این چند سال، حدود ۴ میلیون کمبود عرضه مسکن داشتیم.

وی با بیان اینکه واحد‌هایی که ساخته می‌شوند دچار دلالی می‌شوند، ادامه داد: در موردی، یک فرد در یک سال ۳۰۰ خانه خرید و فروش کرده بود.

 نوروزی گفت: نخستین کاری که باید انجام شود این است که خانه‌های خالی، فوری به بازار مسکن عرضه شوند تا تعادل لازم به وجود بیاید.

وی ادامه داد: بر اساس مطالعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۵، حدود ۲ و نیم میلیون خانه خالی داشتیم که این رقم در این مدت افزایش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه هر چه زودتر اجرایی شود، گفت: باید واحد‌های مسکن مهر را سریع‌تر تکمیل کنیم تا عرضه‌ها افزایش یابد.

نوروزی افزود: راهکار بلندمدت این است که صنعت مسکن‌سازی به طور گسترده راه بیفتند.

وی اضافه کرد: دولت عرضه مسکن را افزایش نمی‌دهد و حتی در بخش خصوصی هم موانع ایجاد می‌کند و وام ساخت مناسبی به سازنده‌ها داده نمی‌شود.

 

منبع: تسنیم
 • م م ارسالی در

  سلام مابایدهمانطورکه پلیس راهنمایی و نیروی انتظامی داریم که به طورمستمرنظارت می کنند بایدپلیس ساختمان داشته باشیم که زیرنظرشهرادری ها وزیرنظروزرات مسکن قیمت و کیفیت ساختمآن ها رابه طور مرتب ومستمرکنترل کنندوهمچنین هروزرات خانه ای نیزپلیس داشته باشدتازیرمجموعه خودراازلحاظ کیفیت و قیمت کنترل کند

 • م م ارسالی در

  سلام بایددلال بازی رادرزمین های مسکونی در محدوده شهری که باعث افزایش بی سابقه قیمت زمین های مسکونی شده اندراازبین برد تا معامله زمین های مسکونی عادلانه شود و ساخت واحدهای مسکونی ارزان تمام شود تا قشرضعیف بتوانند صاحب مسکن شوند و اجاره ها پایین بیاید

 • م م مانتو ارسالی در

  سلام بعضی ازنظرهایی که ما برای شمافرستادیم درموردزمین های مسکونی و دلال بازی در زمین های مسکونی صحیح نباشدبنابراین بایدباکارشناسان دینی و کارشناسان مشورت مشود

 • مم ارسالی در

  سلام نظراتی که ارائه کرده ام جالب نیست لطفا هدیه تاراحذف کنید

 • م م ارسالی در

  سلام نظراتی که من فرستاده ام باعلماوفقهای صالح شیعه مشورت شود

ارسال نظر