|
کدخبر: 183580

‍قیمت روز انواع لاستیک در بازار +‌ جدول

در جداول زیر قیمت روز انواع لاستیک را مشاهده می کنید:

خودرو ‍قیمت روز انواع لاستیک در بازار +‌ جدول

 

 

 

سایز لاستیک

جزئیات

قیمت ( تومان )

 ۱۶۵.۶۵.۱۳

گل آدرینا

۴۶۰۰۰۰

 ۱۷۵.۶۰.۱۳

گل سارینا

۵۳۰۰۰۰

 ۱۸۵.۶۵.۱۴

گل کارنا

۵۸۰۰۰۰

 ۲۰۵.۶۰.۱۴

گل رونیکا

۶۸۰۰۰۰

 ۱۸۵.۶۵.۱۵

گل کارنا

۵۲۰۰۰۰

 ۲۰۵.۶۰.۱۵

گل رونیکا

۷۰۰۰۰۰

سایز لاستیک

جزئیات

قیمت ( تومان )

 ۱۶۵.۶۵.۱۳

گل KB۱۲

۵۰۰۰۰۰

 ۱۷۵.۶۰.۱۳

گل KB۲۰۰۰

۶۵۰۰۰۰

 ۱۷۵.۷۰.۱۳

گل KB۱۴

۶۵۰۰۰۰

 ۱۸۵.۶۵.۱۴

گل KB۲۲

۵۸۰۰۰۰

 ۲۰۵.۶۰.۱۴

گل KB۷۷

۷۰۰۰۰۰

 ۱۸۵.۶۵.۱۵

گل KB۲۷

۵۹۰۰۰۰

 ۱۹۵.۶۰.۱۵

...

۷۸۰۰۰۰

 ۲۰۵.۶۰.۱۵

گل KB۷۷

۷۶۰۰۰۰

 ۲۰۵.۵۵.۱۶

گل KB۱۴

۸۰۰۰۰۰

 ۲۱۵.۶۰.۱۷

گل KB۶۶

۱۰۰۰۰۰۰

سایز لاستیک

جزئیات

قیمت ( تومان )

 ۱۶۵.۶۵.۱۳

گل ونوس

۴۹۰۰۰۰

 ۱۷۵.۶۰.۱۳

...

۵۶۰۰۰۰

 ۱۷۵.۷۰.۱۳

...

۶۵۰۰۰۰

 ۱۸۵.۶۵.۱۴

گل اورانوس

۶۰۰۰۰۰

 ۱۸۵.۶۵.۱۵

گل اورانوس

۵۸۰۰۰۰

 ۱۹۵.۶۵.۱۵

...

۶۸۰۰۰۰

 ۲۰۵.۶۰.۱۴

گل مرکوری

۷۲۰۰۰۰

 ۲۰۵.۶۰.۱۵

گل مرکوری

۷۵۰۰۰۰

 ۲۰۵.۵۵.۱۶

...

۷۳۰۰۰۰

 ۲۱۵.۵۵.۱۷

گل نپتون

۹۸۰۰۰۰

سایز لاستیک

جزئیات

قیمت ( تومان )

 ۱۶۵.۶۵.۱۳

گل P۶۴۸

۴۹۰۰۰۰

 ۱۷۵.۶۰.۱۳

گل P۶۰۱

۶۱۰۰۰۰

 ۱۷۵.۷۰.۱۳

...

۶۰۰۰۰۰

 ۱۸۵.۶۰.۱۴

...

۶۰۰۰۰۰

 ۱۸۵.۶۵.۱۴

گل P۶۴۰

۶۲۰۰۰۰

 ۲۰۵.۶۰.۱۴

گل P۶۲۴

۷۳۵۰۰۰

 ۱۸۵.۶۰.۱۵

گل P۶۴۰

۵۳۰۰۰۰

 ۱۹۵.۶۰.۱۵

...

۷۳۰۰۰۰

 ۱۹۵.۶۵.۱۵

گل P۶۴۸

۶۱۰۰۰۰

 ۲۰۵.۶۰.۱۵

گل P۶۲۴

۷۶۰۰۰۰

 ۲۰۵.۵۰.۱۶

گل P۶۲۴

۸۵۰۰۰۰

 ۲۰۵.۵۵.۱۶

...

۷۰۰۰۰۰

 ۲۱۵.۶۵.۱۶

گل S۶۳۰

۱۱۰۰۰۰۰

 ۲۲۵.۷۰.۱۶

گل S۶۳۰

۱۳۵۰۰۰۰

 ۲۲۵.۶۵.۱۷

گل S۶۷۷

---

 ۲۳۵.۶۵.۱۷

گل S۶۷۳

۱۰۵۰۰۰۰

 

 

 

منبع: ایران جیب

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...