|
کدخبر: 149845

چند درصد خودروهای مسافری ایران فرسوده است؟

تعداد اتوبوس موجود در ناوگان ۱۴۰۰۰ دستگاه است که متوسط عمر این ناوگان ۱۱.۵ سال بوده و ۲۷۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده است. سن فرسودگی ناوگان اتوبوس ۱۵ سال اعلام شده است.

خودرو چند درصد خودروهای مسافری ایران فرسوده است؟

بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از ۶۵ هزار دستگاه ناوگان حمل‌ونقل مسافری ۳۷۷۰۰ دستگاه معادل ۵۸ درصد فرسوده هستند.

مطابق آمار سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در زمان حاضر ۶۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس، مینی بوس و سواری کرایه در ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور وجود دارد.

تعداد اتوبوس موجود در ناوگان ۱۴۰۰۰ دستگاه است که متوسط عمر این ناوگان ۱۱.۵ سال بوده و ۲۷۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده است. سن فرسودگی ناوگان اتوبوس ۱۵ سال اعلام شده است. از ۲۳۰۰۰ دستگاه مینی بوس با عمر متوسط ۲۴.۵ سال ۱۸۰۰۰ دستگاه فرسوده است. سن فرسودگی ناوگان مینی بوس کشور ۱۰ سال است و طی ۲۰ سال اخیر ۷۰۰۰ دستگاه نوسازی شده است.

همچنین در بخش سواری کرایه ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور دارای ۲۸۰۰۰ دستگاه با متوسط سن ۱۱ سال است که از این تعداد ۱۷۰۰۰ هزار دستگاه فرسوده هستند. سن فرسودگی ناوگان سواری کرایه ۱۰ سال است.

منبع: تسنیم

ارسال نظر