|
کدخبر: 154740

زلزله مهیب استان های اصفهان و کهگیلویه را لرزاند

زلزله ای به بزرگی 5.6 مرز بین استان اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد در سی سخت را لرزاند.

حوادث زلزله مهیب استان های اصفهان و کهگیلویه را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۵.۶ مرز بین استان اصفهان و کهگیلویه و بویر احمد در سی سخت را لرزاند.

این زمین لرزه ساعت ۲۲و ۰۵ دقیقه و در عمق ۱۰ کیلومتری از زمین رخ داد.

نزدیکترین شهرها به کانون زلزله شهر سی سخت با فاصله ۱۰ کیلومتر و شهر کمه استان اصفهان با فاصله ۱۹ کیلومتر و همچنین شهر یاسوج با فاصله ۲۴ کیلومتر این زلزله را احساس کردند.

هنوز گزارش دقیقی از میزان خسارت های احتمالی اعلام نشده است.

ارسال نظر