|
کدخبر: 122078

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۲۳ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ اعلام شد.

جامعه جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۲۳ شهریور

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز یکشنبه ۲۳ شهریور ۹۹ اعلام شد .

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ دانش فنی پایه ۱۰- رشته صنایع چوب

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ تجهیزات شبکه و سخت افزار - پایه ۱۲ رشته شبکه و نرم افزار

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ دانش فنی پایه تخصصی - پایه ۱۲ -رشته طراحی دوخت

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵ شهروند الکترونیک - پایه دهم- رشته رایانه

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰ دانش فنی پایه ۱۰- رشته شبکه و نرم افزار

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۴۵ تا ۱۱.۱۰ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ۱۱.۱۰ تا ۱۱.۳۵ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۵ تا ۱۲ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۲۵ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲.۲۵ تا ۱۲.۵۰ مطالعات و مهارتهای اجتماعی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ فارسی و نگارش پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵ ریاضی پایه هفتم (راهبردهای الگوسازی )

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰ ریاضی پایه هشتم ( معرفی عددهای گویا )

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶ زبان ریاضی پایه نهم ( ادامه معرفی مجموعه )

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰ دوره آموزش مجازی توسعه مهارتهای حرفه ای دبیران. موضوع:انجام پروژه های عملی با پاورپوینت

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷ شیمی ۲ پایه یازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰ شیمی۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸ شیمی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵ درس ریاضی ۱ پایه دهم رشته علوم تجربی ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰ فیزیک ۳ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

شبکه معارف

ساعت ۱۵ درس اخلاق اسلامی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵.۳۰ درس عربی و زبان قرانی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ درس اخلاق اسلامی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶.۳۰ درس اخلاق اسلامی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم و معارف اسلامی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰ جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس دین وزندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۸.۳۰ درس دین وزندگی ۱ پایه ۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ۱۰.۱۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ تمامی رشته ها

ساعت ۱۰.۴۵ درس ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۱.۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۱.۴۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲.۱۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲.۴۵ هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک همه رشته ها

منبع: تسنیم

ارسال نظر