|

بخوانید :

کدخبر: 244426

پیشرفت ۱۰ درصدی سامانه پنجره واحد امور گمرکی فاجعه بار است

در ادبیات حکمرانی این یک اصل پذیرفته شده است که فساد و شفافیت یک جامعه نسبت کاملاً عکس با هم دارند.

تجارت پیشرفت ۱۰ درصدی سامانه پنجره واحد امور گمرکی فاجعه بار است

به گزارش همت خبر برهمین اساس پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی سامانه پنجره واحد امور گمرکی از سال ۱۳۹۲ در وزارت اقتصادفاجعه بار است. به گزارش همت خبر، در ادبیات حکمرانی خوب این یک اصل پذیرفته شده است که فساد و شفافیت یک جامعه نسبت کاملاً عکس با هم دارند و هیچ گاه جمع پذیر نمی شوند به عبارت ساده تر هیچ فسادی در روشنایی اتفاق نمی‌افتدهیچ فسادی در روشنایی اتفاق نمی افتد و فساد اقتصادی و تاریکی لازم و ملزوم هم هستند تا زمانی که یک اقتصاد شفاف عمل نکند؛ نمی توان انتظار رشد، افزایش تولید، سرمایه گذاری، کاهش فساد و تعارض منافع را به دنبال داشت.

بر همین اساس یکی از مصادیق فاجعه‌بار فساد قاچاق کالا و ارز است؛ قاچاق ضمن نابودی تولید داخلی و سرمایه گذاری رقابت را از بین خواهد برد.همچنین مصرف کنندگان را در مقابل عرضه کنندگان ناشناس بی دفاع و سلامت جامعه را تهدید می کند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش تورم کاهش فرصت شغلی و مخاطرات ایمنی و امنیتی را تشدید می کند.

یکی از دلایل افزایش قاچاق فرآیندهای سخت تجارت و گمرک است بر این اساس در سال ۱۳۹۲ تقریب به ۸ سال گذشته قانونی به تصویب رسید تا به مبارزه با قاچاق کالا و ارز بپردازد این قانون دولت را مکلف به ارائه سامانه یکپارچه الکترونیکی کرد تا تمام فرایندهای تجارت و گمرکی شفاف شده و از قاچاق جلوگیری شود.

وضعیت پیشرفت سامانه های حوزه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تفکیک ارگانها و سازمانهای متعدد و مختلف از زمان شروع و میزان پیشرفت فیزیکی به صورت ذیل آمده است:

سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از سال ۱۳۹۲ در وزارت صمت تا کنون ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.سامانه تجارت خارجی از سال ۱۳۹۲ در وزارت صمت تنها ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است سامانه رهگیری از سال ۱۳۹۲ در وزارت صمت ۶۰% و سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از هشت سال گذشته در وزارت صمت ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. نکته قابل توجه پیشرفت فیزیکی ۱۰ درصدی سامانه پنجره واحد امور گمرکی از سال ۱۳۹۲ در وزارت اقتصاد است یکی از مهمترین درگاه هایی است که نسبت به سایر سامانه های قانون مبارزه با قاچاق کالا کمترین پیشرفت را داشته است.

منبع: همت خبر

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...