|
کدخبر: 147001

واکنش جهانگیری به چند نرخی بودن ارز

معاون اول رییس جمهور اظهار داشت: کشور در شرایط سختی است؛ از یک سو تحریم‌ها هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کار را برای تک تک آحاد جامعه سخت کرده‌اند. کرونا هم در کنار این موضوع مشکل ایجاد کرده است؛ چه از نظر بهداشتی و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی.

تجارت واکنش جهانگیری به چند نرخی بودن ارز

اسحاق جهانگیری در مراسم روز ملی صادرات اظهار داشت: از سال ۹۸ سه سال سخت به همه گذشت که نفسگیر بود. تحلیل شخصی من این است که انسان‌ها در سختی‌ها باید خودشان را نشان دهند. روزهای سخت همه از مسئولیت فرار می‌کنند، یک نفر باید قربانی شود و مسئولیت کار را برعهده بگیرد. باید هم‌پیمانی داشته باشیم تا از این شرایط سخت عبور کنیم. هنر نیست که یک نفر در سختی‌ها، نقاط ضعف را پررنگ‌ کند تا تسویه‌حساب کند.

وی ادامه داد: کشور در شرایط سختی است؛ از یک سو تحریم‌ ها هستند که از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کار را برای تک تک آحاد جامعه سخت کرده‌اند. کرونا هم در کنار این موضوع مشکل ایجاد کرده است؛ چه از نظر بهداشتی و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: در سال گذشته تعدادی کشتی در کشور دوست شرق آسیا چند ماه اجازه پهلوگیری نداشتند. با فرض اینکه این انتقال انجام شود، چطور باید پول را انتقال دهیم. شرایطی که در اثر تحریم حتی در کشورهای دوست ایجاد شده، سخت و دشوار بوده است.

جهانگیری با اشاره به انتقادها به چندنرخی بودن ارز گفت: سال ۹۲ که کار را شروع کردیم سه نرخ ارز وجود داشت. برخی طوری حرف می‌زنند که انگار اولین بار است این اتفاق در جمهوری اسلامی افتاده است. در دولت مهندس موسوی، ۸ سال دلار به صورت دستوری ۷ تومان بود. در دولت آقای هاشمی یک نرخ ۱۷۵ تومان، یک نرخ ۳۰۰ تومان و یک نرخ آزاد وجود داشت. در دولت آقای خاتمی تا سال ۸۰ تلاش کردیم که نرخ ۳۰۰ تومان را حذف کنیم و بعد تک‌نرخی شد. در دوره آقای احمدی‌نژاد هم سه نرخ وجود داشت. اولین کار ما برداشتند نرخ ۱۲۲۴ تومان بود که ارز را دو نرخی و فاصله را کم کردیم. در سال ۹۷ شرایطی ایجاد شد که دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد که این تصمیم برای چند ماه بود و در مرداد ماه همان سال افزایش داد و به ۴۴۰۰ تومان رسید اما بعداً و با جلسه حضور سران تصمیم گرفته شد تا به نرخ ۴۲۰۰ تومان برگردد و در همین نرخ ثابت شود.

وی همچنین بیان کرد: در بعضی کشورها در دوران کرونا میلیون‌ها ریزش اشتغال وجود داشت. در کشور ما در فصل بهار یک میلیون و ۴۰۰ هزار ریزش شاغلین داشتیم. در فصل تابستان یک میلیون و ۲۰۰ هزار و در فصل پاییز یک میلیون.

منبع: ایلنا

ارسال نظر