|
کدخبر: 139911

بازدهی شگفت‌انگیز بورس

شاخص بورس از ابتدای امسال تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۰روز معاملاتی، با ثبت بیش از ۹۵۸هزار واحد رشد، بازدهی ۱۸۷درصدی را نصیب سرمایه‌گذاران خود کرده است.

بورس بازدهی شگفت‌انگیز بورس

در جریان معاملات بورس اوراق بهادار در امسال و تا پایان هفته گذشته در مدت ۱۷۰روز معاملاتی، تعداد ۱۶۰۵میلیارد و ۶۰۲میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۱۹۶۱۲هزار و ۴۹۹میلیارد ریال در ۲۶۷میلیون و ۷۷۲هزار و ۷۴۵دفعه مورد در بورس اوراق بهادار معامله قرار گرفته است.

همچنین بررسی معاملات بازار سهام به تفکیک بازار نشان می‌دهد در این مدت ۸۶۲میلیارد و ۷۰۵میلیون سهم به ارزش ۹۷۱۶هزار و ۹۲۲میلیارد ریال در ۱۰۰میلیون و ۷۳۰هزار و ۸۲۴نوبت در بازار اول، ۶۸۷میلیارد و ۵۰۳میلیون سهم به ارزش ۸۶۱۰هزار و ۳۹۳میلیارد ریال در ۱۵۶میلیون و ۴۴۰هزار و ۲۳۰نوبت در بازار دوم، ۱۰۴میلیون برگه به ارزش ۱۰۲هزار و ۷۳۲میلیارد ریال در ۱۶هزار و ۱۰۰نوبت در بازار بدهی، ۷۳۸میلیون قرارداد به ارزش ۱۶هزار و ۳۲۹میلیارد ریال در ۴۰۰هزار و ۷۵۸نوبت در بازار مشتقه و ۵۴میلیارد و ۵۵۲میلیون واحد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش ۱۱۶۶هزار و ۱۲۳میلیارد ریال در ۱۰میلیون و ۱۸۴هزار و ۸۳۳نوبت مورد معامله قرار گرفته است.

شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۵۱۲هزار و ۹۰۰واحد آغاز کرده است، تا پایان هفته گذشته با ۹۵۸هزار و ۸۰واحد رشد، معادل ۱۸۷درصد افزایش را به ثبت رسانده است.

شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۷۱۴هزار و ۱۳۹واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۲ میلیون و ۸۶۳هزار و ۸۶۹واحدی به ترتیب ۱۹۷ و ۲۶۳۲درصد افزایش داشته‌اند.

منبع: تسنیم

ارسال نظر