|
کدخبر: 133006

چرا پترول تعلیق شد؟

نماد پترول در جریان معاملات امروز که بیشتر نمادهای ارز محور روند نزولی داشتند تعلیق شد.

بورس چرا پترول تعلیق شد؟

 با توجه به عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت موضوع ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان طی نامه شماره مورخ از ناشر درخواست شد علت تاخیر در انتشار اطلاعات با اهمیت را تشریح نماید لذا به منظور بررسی علت عدم افشای به موقع اطلاعات با اهمیت نماد معاملاتی تعلیق می‌گردد. به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ تعلیق می‌گردد.

منبع: تجارت نیوز

ارسال نظر