|
کدخبر: 108307

بورس اولین روز کاری هفته را چگونه آغاز کرد؟

بازار درحالی اولین روز هفته را آغاز کرد که اختلال سنگین در OMS کارگزاری ها و هسته معاملات، باعث شدت گیری فشار فروش در بازار شده است.

بورس بورس اولین روز کاری هفته را چگونه آغاز کرد؟

بازار درحالی اولین روز هفته را آغاز کرد که اختلال سنگین در OMS کارگزاری ها و هسته معاملات، باعث شدت گیری فشار فروش در بازار شده است.

هرچه جلوتر میرویم بر سمت عرضه افزوده میشود.

به نظر میرسد که سهامداران در کنار ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک معمول، باید به اختلال سنگین در سامانه های معاملاتی هم عادت کنند!

نقش سازمان بورس در این اغتشاش و درهم ریختگی چیست؟ حق تضییع شده معامله گران را چگونه میتوان پیگیری کرد؟

منبع: اکو ایران

ارسال نظر