|
کدخبر: 166390

آخرین آمار از معاملات اوراق بدهی (۲۸ فروردین) + نمودار

امروز ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ حجم معاملات اوراق بدهی روندی مثبت را طی کرد.

بانک و بیمه آخرین آمار از معاملات اوراق بدهی (۲۸ فروردین) + نمودار

امروزحجم معاملات خرد اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه با ۳ درصد افزایش به ۲۴۶ میلیارد تومان رسید.

بررسی منحنی بازده افزایش نرخ بازده یک و دو ساله را نشان میدهد. نرخ بازده اوراق با سررسید یک و دو سال با ۷ دهم و ۶ دهم درصد افزایش به ترتیب به ۲۱.۵۴ و ۲۱.۹۶ درصد رسید. نرخ بازده اوراق با سررسید سه سال نیز با نیم درصد کاهش به ۲۱.۷۷ درصد رسید.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی ونقدی نسبت به دیروز شاهد نوساناتی بود. این نرخ در محدوده ۴۰۰ روز و۶۰۰ روز به ۲۲.۴ و در ۸۰۰ روز به ۲۲ درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌ گذاران استفاده کرد.

منحنی بازدهی اوراق بدهی دولتی چیست؟

امروز منحنی نرخ بازدهی اوراق آتی ونقدی نسبت به دیروز شاهد نوساناتی بود. این نرخ در محدود ۴۰۰ روز به ۲۱.۳، در ۶۰۰ روز به ۲۲ درصد و در ۸۰۰ روز به ۲۳ درصد رسید.

نرخ بازده نقدی و آتی

در بازار اوراق بدهی دولتی، نرخ‌های بازده اوراق در سررسیدهای زمانی مختلف از طریق عرضه و تقاضا کشف می‌شود. نرخ کشف‌شده بر اساس این سازوکار متوسط بازده نقدی نگهداری اوراق تا سررسید را نشان می‌دهد. همچنین از تفاوت نرخ‌های بازده نقدی در سررسیدهای مختلف، می‌توان برای استخراج بازده آتی مورد انتظار سرمایه‌گذاران استفاده کرد.

اوراق+نمودار

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...