کدخبر: 107285

بازگشت سرویس های بانکداری الکترونیک موسسه اعتباری ملل به شرایط عادی

در راستای اطلاعیه معاونت فناوری های بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرویسهای بانکداری الکترونیک موسسه اعتباری ملل به شرایط عادی قبل از شیوع بیماری کرونا بازگشت؛

بانک و بیمه بازگشت سرویس های بانکداری الکترونیک موسسه اعتباری ملل به شرایط عادی

به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل با توجه به همکاری مردم عزیز در خصوص رعایت موارد بهداشتی و تلاش کادر در مانی در مهار ویروس منحوس کرونا سرویسهای بانکداری الکترونیک موسسه به شرایط عادی تغییر یافت

بر این اساس مشتریان محترم موسسه از روز اول خردادماه می توانند از خدمات مشروحه با شرایط اعلامی استفاده نمایند.

کاهش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه های اینترنتی، خودپردازها نقد و غیر نقد حداکثر به مبلغ ۳۰ میلیون ریال

کاهش سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق «پرداخت سازهای مجاز» به مبلغ ۱۰ میلیون ریال

کاهش سقف برداشت نقدی از خودپردازها (شتابی و داخلی) به مبلغ دو میلیون ریال

همچنین تمدید کارت های بانکی پس از احراز هویت حضوری مشتریان در شعب انجام می گیرد.

به مشتریان محترم پیشنهاد می گردد تا کنترل کامل بیماری کرونا فعالیتهای بانکی خود را از طریق در گاههای الکترونیکی موسسه مانند اینترنت بانک ، همراه بانک و سامانه فام انجام دهند.

 

ارسال نظر