|
کدخبر: 321755 شهناز صفایی

حل ناترازی گاز به کمک بخش خصوصی

در برنامه هفتم توسعه، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی برای خودکفایی در تامین گاز و توسعه میادین مشترک گاز در اولویت قرار گرفته که هدف آن تشویق سرمایه‌گذاران صنعتی به مشارکت در اکتشاف و تولید منابع گازی، دستیابی به خودکفایی در تامین گاز صنعتی و در عین حال به حداقل رساندن وابستگی به انرژی است.

انرژی حل ناترازی گاز به کمک بخش خصوصی

تسهیل مشارکت بخش خصوصی، تسریع در صدور مجوز، افزایش جذابیت مالی و رسیدگی به عدم‌تعادل گاز به امنیت انرژی به رشد اقتصادی و توسعه ملی کمک می‌کند. این اقدامات استراتژیک، نه‌تنها به نفع بخش صنعت است، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی تقویت خواهد کرد. در این زمینه، نظرات حمید بهزادی، کارشناس حوزه اقتصاد را جویا شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.

حمید بهزادی، کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعت برای تامین گاز خود و توسعه میادین مشترک گازی از مولفه‌های حیاتی امنیت انرژی و رشد اقتصادی است، گفت: در برنامه هفتم توسعه تلاش متمرکزی برای حداکثرسازی ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه صنایع بزرگ و ایجاد مشوق برای مشارکت آنها در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز صورت گرفته است. هدف ایران با تشویق سرمایه‌گذاران صنعتی برای ورود به این حوزه‌ها، تامین گاز صنعتی خود در عین به حداقل رساندن وابستگی انرژی کشور است.

وی ادامه داد: یکی از سرمایه‌گذاران اولیه در توسعه میادین گازی ایران، صنایع بزرگ انرژی بر داخل کشور است. این صنایع پتانسیل سودآوری قابل توجه و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی دارند. در برنامه هفتم توسعه تلاش شده تا جذابیت این سرمایه‌گذاران صنعتی برای مشارکت در توسعه میادین مشترک گازی افزایش یابد. هدف این طرح با ارائه مشوق‌ها و رفع موانع صدور مجوز، تشویق صنایع به مشارکت فعال در اکتشاف و تولید منابع گازی است.

بهزادی افزود: برای شکستن انحصار شرکت های دولتی در توسعه میادین نفت و گاز، برنامه هفتم توسعه مشارکت بخش خصوصی از جمله صنایع را در این پروژه ها تسهیل کرده است. هدف ایران با باز کردن فرصت‌ها برای توسعه میدان‌های گازی برای شرکت‌های خصوصی، تنوع بخشیدن به چشم‌انداز صنعتی و افزایش رقابت است که منجر به استفاده کارآمدتر و مؤثرتر از منابع می‌شود. این رویکرد نه‌تنها استفاده از ظرفیت‌های صنعت را به حداکثر می‌رساند، بلکه باعث تقویت نوآوری، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و بهبود حاکمیت در بخش انرژی می‌شود. همچنین در برنامه هفتم توسعه، ساده‌سازی و تسریع فرآیند صدور مجوز برای صنایع علاقه‌مند به توسعه میادین نفت و گاز در اولویت قرار گرفته است. هدف ایران با رفع موانع بروکراتیک و تسریع در مراحل تصویب، جذب سرمایه‌گذاران صنعتی بیشتر و تضمین اجرای به موقع پروژه است. این رویکرد صنایع را قادر می‌سازد تا از پتانسیل میادین گازی مشترک استفاده و به تامین گاز صنعتی خود کمک کنند؛ در نتیجه وابستگی به انرژی را کاهش داده و تامین پایدار برای صنایع داخلی را تضمین کنند.

کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه این طرح بر افزایش جذابیت مالی پروژه‌های مشترک در توسعه میادین مشترک گازی تاکید دارد، ادامه داد: ایران با ارائه شرایط مطلوب، مشوق‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قصد دارد سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی را برای مشارکت در این پروژه‌ها جذب کند. جذابیت مالی این سرمایه‌گذاری‌ها در تشویق صنایع به تخصیص منابع و سرمایه برای توسعه میادین گازی بسیار مهم است. این استراتژی نه‌تنها خود عرضه گاز صنعتی را ترویج می‌کند، بلکه باعث رشد اقتصادی، ایجاد شغل و پیشرفت فناوری نیز می‌شود.

وی اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی برای تامین گاز خود و توسعه میادین مشترک گازی نقش حیاتی در رفع عدم‌تعادل گاز در داخل کشور دارد. با افزایش تولید گاز داخلی و بهینه‌سازی تخصیص آن، ایران می تواند نیازهای روزافزون صنایع و خانوارها را برآورده کند و نیاز به واردات را کاهش و امنیت انرژی را افزایش دهد. علاوه بر این، توسعه میدان‌های گازی با ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی و حمایت از صنایع مرتبط در زنجیره تامین به توسعه ملی کمک می‌کند.

بهزادی همچنین خاطرنشان کرد: اقدامات استراتژیکی که گفته شد،  نه‌تنها به نفع بخش صنعت است، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی تقویت می‌کند.

 

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها