|
کدخبر: 188054

مراقب باشیم ایران به این سرنوشت دچار نشود

خشکسالی تأثیرات عمیق و گسترده براکوسیستم ها و اقتصادها دارد. برای کاهش خسارات ویرانگر خشکسالی بر معیشت انسان ها و اکوسیستم ها،اقدامات فوری لازم است. به صورت جدی،نیازمند مدیران متخصص هستیم. به سمت جهانی گرمتر ،با فقراقتصادی،مشکلات و آسیب های اجتماعی ناشی از خشکسالی.در حرکت هستیم.

خشکسالی تأثیرات عمیق،گسترده بر اکوسیستم ها و اقتصادها دارد. خشکسالی اگر در مناطق وسیعی گسترش یابد مانند آبشاری خروشان بر زندگی میلیون ها نفر سرریز می شود. خشکسالی اقتصاد و اوضاع اجتماعی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد. خشکسالی بر ناامنی غذایی ، فقر و نابرابری اجتماعی می افزاید.

تغییرات آب و هوایی باعث افزایش دما و برهم زدن الگوهای بارندگی در سراسر کره زمین می شوند. به طوریکه به سمت جهانی گرمتر حرکت می کنیم.

برای فهم بهتر و مدیریت موثرتر خطر خشکسالی، برای کاهش خسارات ویرانگر زندگی ها و معیشت انسان ها و اکوسیستم ها ، اقدامات فوری لازم است.

روش های زیادی برای اندازه گیری خشکسالی وجود دارد و همه شاخص هایی که در حال حاضر موجود است یک داستان ناخوشایند را روایت می کنند و آن اینکه. بارش در سراسر جهان کمتر از نیمی از حد طبیعی است و سطح مخازن آبی کاهش یافته است.

شرایط شدید خشکسالی عواقب نامطلوبی برای مردم،مشاغل وطبیعت ایجاد کردهاست.البته تاثیرات خشکسالی برای همه طبقات مساوی توزیع نشده و نمی شود.جوامع کوچک و روستایی،که تعداد زیادی از آنها دارای خانوارهای کم درآمد هستند ،اغلب بدترین تأثیرات را از خشکسالی دریافت می کنند.

آب شیرین در وضعیت قرمز و اخبار ناخوشایند کم آبی و دمای بالا و خشکسالی ناشی از آن هرروز بیشتر و از نقطه به نقطه جهان به حتم شنیده می شود.

باافزایش غلظت نمک و آلاینده و کاهش سطح اکسیژن مواجه خواهیم شد.کمبود آبهای سطحی برای کشاورزی¡ منجر به پمپاژ بیشتر آبهای زیرزمینی می شود و ادامه اضافه برداشت باعث فرونشست زمین،خسارت به اموال ، خشک شدن چاه های خانگی و از بین رفتن دائمی ذخیره آب زیرزمینی می شود که همگی عواقب نامطلوبی برای مردم ، مشاغل و طبیعت دارد.

مشکلات خشکسالی برای جوامع روستایی و شهری

تاثیرات خشکسالی برای جوامع روستایی و شهری متفاوت است. تاثیرات خشکسالی برای جوامع روستایی برروی کشاورزی اثرگذاری بیشتری دارد. چاه های کشاورزی عمیق تر می شوند تا آب زیرزمینی بیشتری در دسترس قرار بگیرد و تخلیه شود. کاهش منابع آب و مشکلات کیفیت آب از دیگر تاثیرات خشکسالی است که جوامع روستایی را به استفاده از آب پرهزینه بطری ای،حفر چاه های عمیق تر و نیاز به آبرسانی با تانکر در مواقع اضطراری را ایجاد می کند.

خشکسالی¡ مشکلات اقتصادی محلی را برای کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند تحمیل می کند ، بسیاری از روستایی ها را محروم تر از قبل می شوند.

و اما تاثیرات خشکسالی در مناطق شهری کمی متفاوت است.در مناطق شهری تأمین آب در خطر جدی قرار می گیرد و کمبود آب روزانه به وضعیت قرمز تری وارد می شود. خشکسالی شدید منجر به قطعی های گسترده آب در ساعات طولانی خواهد شد که به حتم تاثیر خود را برق و قطعی گسترده برق هم خواهد گذاشت. ظرفیت ایجاد تأمین آب و برق از طریق صرفه جویی در مصرف آب در این مناطق وجود دارد.

شرکت های آب باید برنامه های اجباری در صرفه جویی مصرف آب ایجاد کنند که البته برنامه های آموزشی ، مشوق بهتری است.نصب دستگاه های کم مصرف آب هم اثر گذار خواهد بود که از طریق فرهنگسازی به استفاده گسترده از این دستگاه ها می توان رسید.

تاثیر خشکسالی بر انرژی

 خشکسالی می تواند سیستم انرژی را تحت فشار قرار دهد. خشکسالی های گذشته منجر به کاهش تولید برق آبی شده و منجر به تغییر به سمت سوخت های فسیلی گران تر و آلاینده می شود. تولید برق از نیروگاه های حرارتی نیز محدود می شود. با پایین آمدن سطح آب زیرزمینی ، هزینه های پمپاژ به کشاورزان افزایش می یابد. علاوه بر این ، دمای بالاتر همراه با خشکسالی باعث کاهش کارایی نیروگاه های حرارتی و خطوط انتقال و توزیع در حالی می شود که تقاضای انرژی برای سیستم های خنک کننده افزایش می یابد.

چگونه می توان در برابر خشکسالی شکست نخورد

تجربه گذشته نشان داده است که واکنش های مناسب در برابر خشکسالی وجود دارد ، از جمله تغییر در کارایی استفاده از آب شهری و کشاورزی ، گسترش منابع غیر سنتی¡ تغییراتدر رفتار مصرف کنندگان - همه اینها می تواند به کاهش خشکسالی منجر شود.

منبع: رکنا

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...