|
کدخبر: 131725

افزایش تولید خالص انرژی در نیروگاه شازند

خالص تحویلی انرژی الکتریکی نیروگاه حرارتی شازند به شبکه سراسری در مهر ماه ۹۹ ششصد و پنج میلیون و پانصدوچهل و هفت هزار و سیصدو سه کیلووات ساعت بوده است.

انرژی افزایش تولید خالص انرژی در نیروگاه شازند

خالص تحویلی انرژی الکتریکی نیروگاه حرارتی شازند به شبکه سراسری در  مهر ماه ۹۹، ششصد و پنج میلیون  و پانصدوچهل و هفت هزار و  سیصدو سه کیلووات ساعت بوده است.

خبر نیروگاه ۲

شهرام ایرانپاک مدیر عامل نیروگاه حرارتی شازند ضمن بیان این خبر افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به میزان یکصد و چهل و دو میلیون و هشتصد و شصت و هفت هزار و هفتصد و سی و دو کیلووات ساعت تولید خالص بیشتری تحویل شبکه سراسری داده است. (تولید خالص بیش از سه درصد افزایش داشته است.)

منبع: نیروگاه حرارتی شازند
خبرنگار: فروغ کمال آبادی

ارسال نظر