|
کدخبر: 323294

حقوق کارگران/ حقوق/ دستمزد

آخرین جزئیات درباره جلسه شورای عالی کار درباره حقوق ۱۴۰۳

یک عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران درباره جلسات قبل از آخر و جلسه آخر گفت: "وزرای محترم عضو شورای عالی کار در جلسه قبل از آخر و جلسه آخر شخصاً حاضر بوده و با توضیح اقدامات و سیاست‌های دولت برای کنترل تورم و نقدینگی، نظرات خود را اعلام کردند و البته هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند. پس از حدود ۱۱ ساعت مذاکره فشرده، در حدود ساعت ۲ بامداد با حضور تمامی اعضای شورا، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق مطرح و با تأیید گروه دولتی و کارفرمایی عضو شورای عالی کار، در نهایت حقوق کارگران سال ۱۴۰۳ تعیین شد."

اقتصاد آخرین جزئیات درباره جلسه شورای عالی کار درباره حقوق ۱۴۰۳

داود جوانی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران، درباره آنچه در شورای عالی کار رخ داده بیان کرد: "بعد از تصمیم شورای عالی کار در خصوص تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، مطالب و بحث‌های مختلفی درباره تأیید یا نقد این تصمیم در رسانه‌ها مطرح شده است. شورای عالی کار بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، ترکیبی از ۱۰ نفر است؛ ۳ نفر نماینده کارگران، ۳ نفر نماینده کارفرمایان و ۴ نفر عضو دیگر که شامل وزیر کار محترم، رئیس سازمان استاندارد ایران و وزرای صمت و اقتصاد می‌شوند."

وی افزود: ترتیب برگزاری جلسات شورای عالی کار به این صورت است که برابر آیین نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار باحضور ۶ عضو از ۱۰ عضو رسمیت دارد مشروط بر اینکه ۲عضو کارگری ۲عضو کارفرمایی و۲عضو دولتی حاضر باشند که در همه جلسات اخیر شورای عالی کار این نصاب و ترکیب رعایت شد به طوری که علاوه بر ترکیب فوق؛ تعدادی عضو مشاور و کارشناس نیز در همه جلسات دعوت می شدند.

جوانی در پاسخ به این سوال که چرا در بحث حداقل سبد معیشت خانوار توافق حاصل نشد توضیح داد: برعکس سنوات گذشته در مذاکرات امسال برای تعیین مزد سال ۱۴۰۳ گروه کارگری با تغییر رویکرد بر روی ۳پیشنهاد تاکید داشتند. تعیین سبد مطلوب به جای سبد مطلوب مقرون به صرفه تعیین قیمت ها بر اساس متوسط قیمت ها به جای حداقل قیمت ها هم چنین تعیین دهک هفتم به جای دهک چهارم به عنوان مبنای محاسبات به طوری که در جلسات متعدد کمیته مزد و متعاقب آن در جلسات اصلی شورای عالی کار، علی رغم تبیین موضوع توسط مرکز آمار ایران، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و سایر مراجع ذیربط کماکان گروه کارگری تاکید بر نظرات خود داشت که مورد اجماع قرار نگرفت.

وی افزود: حتی موضوع برای رسیدن به اجماع تا آخرین ساعات جلسه ۲۸ اسفند نیز مورد مذاکره قرار گرفت و نهایتا سبد معیشت اعلامی گروه کارگری از ۲۷ میلیون به حدود ۲۲میلیون رسید ولیکن با سبد معیشت مورد محاسبه مراجع رسمی و قانونی که حدود ۱۶میلیون و۱۰۰ هزار تومان بود حدود۶ میلیون تومان اختلاف داشت.  

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه صحبت هایش تشریح کرد: شاید دلیل عمده آن این است که در ماده ۴۱ قانون کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران بحث می شود در حالی که گروه کارگری با نادیده گرفتن این موضوع اظهار می کردند باید متوسط کارگران ملاک باشد که این موضوع هم مغایر ماده ۴۱ قانون کار بود و هم با تمام رویه های سنوات اخیر که مستند و دارای امضا و تایید هر ۳گروه کارگری کارفرمایی و دولت بود در تضاد است. بنابراین اجماع در زمینه سبد معیشت حاصل نشد.

وی با اشاره به علت قهر یکی از حاضرین کارگری در جلسه ماقبل آخر شورای عای کار، تشریح کرد: در جلسه ۲۷ اسفند شورای عالی کار در راستای ماده ۱۶۷ قانون کار وایین نامه اجرایی آن تذکری توسط گروه کارفرمایی و دبیر شورای عالی کار مطرح شد. مطابق قانون اعضای کارگری شورای عالی کار توسط کانون شوراهای اسلامی کار کشور به تعداد ۳عضو اصلی و۳ عضو علی البدل معرفی می شوند، دوگروه کارگری دیگر (مجمع نمایندگان کارگران کشور و کانون انجمن های صنفی کارگران کشور) جایگاه رسمی و مصرح قانونی در جلسات شورای عالی کار ندارند مگر با معرفی دیگر تشکل عالی کارگری (کانون شوراهای اسلامی کار کشور).

وی ادامه داد: با توجه به این که در تمام جلسات اعضای اصلی معرفی شده گروه کارگری در جلسات حاضر بودند حضور و اظهار نظر ممتد و مستمر نماینده معرفی شده تشکل کارگری دیگر در جلسات و با عنوان عضو شورای عالی کار محل ایراد شکلی بود که به تایید نیز رسید  و خواسته شد به دلیل جلوگیری از مشکلات در فضای رسمی جلسه و هم چنین استفاده درست از عنوان قانونی در مراجع رسمی و رسانه ها این مهم رعایت شود که این تذکر قانونی و درست برای لحظاتی مورد نقد و قهر عضو مشاور حاضر در جلسه واقع شد و نهایتا توسط دبیر شورا اعلام  شد که تذکر گروه کارفرمایی درست و بجا است.

جوانی گفت: در جلسه ۲۸ اسفند شورای عالی کار پیشنهاد گروه کارگری افزایش ۱۱۶ درصدی مزد نسبت به سال قبل بود. وزیر محترم کار نیز در جلسه ماقبل آخر با اشاره به افزایش مزد کارمندان مطابق قانون بودجه که ۲۰ درصد است اعلام کرد که باید درصد معقولی برای کارگران با توجه به این موضوع داشته باشیم مثلا ۲۲ درصد و در جلسه آخر شورای عالی کار گروه کارفرمایی برای شروع مذاکرات عدد ۲۷ درصدی را پیشنهاد داد و اعلام کرد در صورت امکان اجماع حاضر به مذاکره و بالابردن پیشنهاد خود است.  

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران درباره پاسخ گروه کارگری پس از پیشنهاد گروه کارفرمایی چه بود توضیح داد:  بعد از اعلام پیشنهاد اولیه گروه کارفرمایی که در رسانه ها نیز بصورت مستقیم پخش شد گروه کارگری با اصرار به پیشنهادات قبلی خود کماکان اصرار به افزایش مزد به میزان ۱۱۶ درصد نسبت به مزد سال قبل داشت و هیچ انعطافی برای نزدیکی نگاه و مذاکره نداشتند و بارها اعلام کردند شما دو گروه(گروه کارفرمایی ودولت) می توانید به توافق رسیده و اعلام کنید  و ما مصوبه ای زیر ۱۵ میلیون را امضا نخواهیم کرد. به عبارتی شاید برای اولین بار بود که به این صورت و برجسته گروه کارگری اتاق مذاکره و جلسه را به جای فضای واقعی طبقه دهم وزارت کار به فضای رسانه ای و مجازی توییتر، واتس آپ، تلگرام، سایت ها و برخی خبرگزاری ها و رسانه ها برده بود.  

وی تأکید کرد: وزرای محترم عضو شورای عالی کار در جلسه ماقبل آخر و هم چنین جلسه آخر شخصا حاضر و ضمن تبیین اقدامات و سیاست های دولت محترم برای کنترل تورم و نقدینگی نظرات خود را اعلام کردند و البته هیچ یک از اعضای دولتی عدد ریالی افزایش و درصد را اعلام نکردند.

وی افزود: بعد از حدود ۱۱ ساعت مذاکره فشرده نهایتا حدود ساعت ۲ بامداد با حضور همه اعضا شورای عالی کار(کارگری، کارفرمایی ونمایندگان دولت) پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی مزد مطرح وبه تایید گروه دولتی وکارفرمایی عضو شورای عالی کار رسیدوگروه کارگری ضمن پافشاری بر مواضع خود اقدام به ترک جلسه کردند و حتی حاضر به امضا مخالف صورت جلسه نیز نشدند  که نهایت با ۷رای علی رغم همه تلاش های صورت گرفته برای اجماع هر ۳گروه، مزد سال ۱۴۰۳ کارگران تعیین شد.  

جوانی با بیان اینکه گروه کارفرمایی شورای عالی کار همانطوری که هم در جلسات کمیته مزد و هم جلسات شورای عالی کار رسمی اعلام کرد معتقد است که کارگران عزیز بزرگ ترین سرمایه هر بنگاه اقتصادی هستند و همواره کارفرمایان تلاش دارند که ضمن تامین معیشت کارگران، دغدغه های کارگران خود را مرتفع کنند، تصریح کرد: ولیکن همه معترف هستند که نه تنها کارگران و کارفرمایان به تنهایی امکان رفع همه مشکلات جامعه از جمله مشکلات معیشتی را ندارند و دولت محترم باید بیش ازپیش برای رفع مشکلات و دغدغه های کارگران محترم کمر همت بسته ویاری رسان کارفرمایان به ویژه در کارگاه های صنفی وخرد باشد که هیچ کارگری در این زمینه آسیب نبیند.

وی ادامه داد: بنابراین در جلسات نیز تاکید بر رفع مشکلات مسکن و درمان کارگران را داشته و به جد پیگیر تحقق این موضوعات هستند؛ بنابراین معتقدیم حتی همین مزد تعیین شده نیز نمی تواند به طور کامل نیازهای کارگران را پوشش دهد به همین دلیل در بیشتر کارگاه ها کارفرمایان محترم بحث پیمان های دسته جمعی درون کارگاهی را جدی گرفته و چندین درصد بالاتر از مزد حداقلی تعیین شده را به کارگران پرداخت می کنند و یا در قالب طرح طبقه بندی مشاغل شکاف مزدی را ترمیم می کنند. توصیه گروه کارفرمایی نیز به تمام کارگاه ها این موضوع است که بسته به توان وتاب آوری کارفرمایان در خصوص ترمیم حقوق وتامین نیازهای کارگران محترم همانند سابق توجه و عنایت لازم را داشته باشند.  

عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران تأکید کرد: در این راستا برخی مصاحبه های عزیزان در رسانه ها بنظر می رسد ناشی از نظرات قبلی است که انتظارات گروه کارگری به اندازه ای بوده که تصمیم گیری در فضای واقعی جلسه را برایشان سخت کرد. همان طوری که وزرا و کارشناسان اقتصادی در جلسات اعلام کردند حتی عنوان افزایش ۱۱۶ درصدی مزد موج تورم وجهش قیمت هایی را خواهدداشت که حتی در صورت‌ انجام آن، شیرینی و حلاوت افزایش چنین مزدی یک ماه نیز در سفره کارگران عزیز باقی نخواهد ماند.  

وی در پایان با اشاره به اینکه افزایش تورم و قیمت ارز در این صورت باعث کاهش قدرت خرید حتی کمتر از سال های قبل خواهد شد که حتی این استدلال های کارشناسان نیز اثری برای تغییر نظر دوستان کارگری نداشت، گفت: ضمنا در جلسات شورای عالی برعکس موضوعی که در رسانه ها مطرح شده گروه محترم کارگری بیشترین زمان برای اظهار نظر را در اختیار داشت و حتی مشاور گروه کارگری بیشتر از اعضای اصلی و رسمی شورا در جلسات متعدد اقدام به ارائه نظرات و پیشنهادات و تبیین آن داشتند. این که دوستان اعلام می‌ کنند توجهی به نظرات نشد برعکس توجه شد ولی موافقت نشد چون در تاریخ بیش از ۴۰ساله جلسات شورای عالی کار افزایش ۱۱۶ درصدی مزد آن هم در این شرایط سخت اقتصادی بی سابقه بوده وعملا پیشنهادی بود که از اول هم مشخص بود پیشنهادی برای توافق واجماع نیست.

منبع: ايسنا
 • نوری ارسالی در

  وزیر کاری که مدافع حقوق کارگری نباشد بای د توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح وکنار گ ذاشته شود.حقوقی که وزیر نمی تواند یک هف ته زندگی خودش را اداره کند چطور برای دیگ ران تصمیم غلط می گیرد.

 • جواد ارسالی در

  لطفاً درمورد دستمزد کارگران و افزایش باز نشستگان مطلب ننویسید.مادیگر خسته وناامید شده ایم هرچند علم بیشتر خوانی چون عمل د رتو نیست نادانی

 • ادم ارسالی در

  حقوق روزانه یه کارگر ایرانی چقدر میشه آیا با یه اتباع که داخل کشور کار می‌کنه برابره یا کمتره . به صراحت میشه گفت کمتره. روزی ۴۰۰ تومان برا ۸ ساعت کار ساعتی ۵۰ تومان.

 • ناشناس ارسالی در

  پیشنهاد گروه کارگری کاملا بجا وبه حق بوده است وگروه کارفرمایی ودولت جزتحمیل نظرات چیزی برای گفتن نداشتندد رود برگروه کارگری

 • محمدرضا ارسالی در

  لعنت به مدیران رسانه های هم سو با سرمایه داری مگر همین رسانه ها کارگر ندارند مگر کارگر جز این حقوق ناچیز که آنهم تمام وقتش رو میگیره توان این رو داره که کاره دیگه ای داشته باشه.

 • ایران ارسالی در

  شما کار فرمایان روز به روز فربه تر میشوید ولی کارگر را به خاک ذلت نشاندید دولت هم به جای گرفتن طرف اکثریت مردم فقط به فکر سرمایه دارها میباشد

 • بازنشسته ارسالی در

  انشاالله همه امضا کنندگان روزی برسد که ح قوق حداقل کارگری بگیرند
  افزایش ۴۶ درصدی پزشکان تورم زا نیست؟

 • بهروز ارسالی در

  چهل واندی ساله که هنوز نمیدانند شرح وظای فشان چیست وسوادشان درچه حدی چگونه میتوان ند مشکلات را حل کنند

 • داریوش بیات ارسالی در

  گروه کارفرمایی و دولت با هم دست به یکی هستند و دولت بزرگترین کارفرماست

 • بازنشسته ارسالی در

  مگر نمایندگان کارگران بیچاره و بی پناه ب رای خودشان چانه زنی میکردند.اما دولت و ک ارفرمایان در جهت منافع باندهای قدرت نظر میدهند.همه ارکان نظام میدانند وضع کارگرا ن و بازنشسته ها اسفناکه.

 • ناشناس ارسالی در

  هم شما نونبر هستید هم وزرای بی کفایت دولت اگر راست میگید

 • علی ارسالی در

  واقعا دست وزیر کار ونماینده کارفرمایان د رد نکنه که همیشه برای دستمزد کارگریه درو غی سرهم میکنند وبه خردملت میدهند، باعث ش رمساریست اقای وزیر کار، نفرین ولعنت بر ه رچه ادم نامرد که حقوق کارگررا نادیده میگ یرید، اگرراست میگوییدباهمین حقوق که برای ماتعیین کردیدبه بچه های خودتان بدهیدوبب ینید چقدرفحش به شما میدهندمیخواهید همیشه کارگرومردم گرسنه باشند

 • ایرانی ارسالی در

  باسلام نمایندگان کارگران بارکبی که سال ق بلش ازآقای وزیرکار خوردندباخشم خودوترس ا زقول های عمل نشده بامخالفت جلسه اترک کرد ه ودراین فضای فعلی به وضعیت زندگی هزاران کارگرفکرنکرده ومی خواستن ناراحتی خودرا جبران کنند درصورتی که بایدبه مسولیت قانو نی که درموردموکلان خودداشتن فکرمی کردن ن ه لجبازی باوضع زندگی کارگران دروضعیت ناب سامان موجود

 • محمد.حسنپور ارسالی در

  فقط‌وفقط‌باید‌اقا‌وارد‌عمل‌بشن کارگر‌نبا شه‌تولید‌نیست‌هیچی‌نیست‌نون‌۱۴‌میلیون‌کا رگرو.اجر‌نکنیمکرگر‌نباشه‌اقای‌وزیر‌خودت‌ باید‌بیل‌دست‌بگیری‌تا‌عرق‌نریزی‌قدر‌کارگ رو‌نمیدونی‌باروزی‌۲۰۰تومان‌یه‌مرغ‌نمیشه‌ خزید‌اونم‌واسه‌۴‌نفر‌سه‌وعده‌

 • ناشناس ارسالی در

  خیلی مسخره است که افزایش حقوق کارگران و بازنشسته های تامین اجتماعی باعث افزایش تورم میشه اقای وزیر با افزایش ندادن درصد حقوق واقعی فقط روز بروز باعث فقیر شدن این قشرو ناعدالتی دراجرای حقشون میشین فک کنم هدفتون هم همین است والا هیچ تبعیضی بین کارگری و کشوری قائل نمی شدین

 • حسین ارسالی در

  سلام.خیلی تمیز ومرتب صحبتها نوشته میشه و لی جایی که باید طبق قانون اقدام بشه.متاس فانه نمیشه و کارفرمایان همپای دولت حاضر به عمل نمودن به قانون نیستند.اگه تورم حت ی کمتر اعلام میشه پس حقوق کارگری هم طبق قانون باید پوشش خانواده ها را بده...وقتی انعطافی در جلسات نیست.پس چه فایده.فقط ح رف که نمیشه..ایا حقوق رسمی ها همینجوره؟چ را حق کارگری طبق قانون تصمیم گیری درست ن میشه.و یکطرفه به تصویب حداقل و ناچیز میر سه..ایا تو بازار نمیبینید یا میبینید چه خبره! چرا وزیر کار و کارفرمایان به قانون پایبند نیستند...طبق معیشت و تورم چرا مو قع تصویب حق کارگری میشه..بهانه میگیرند و به نمایندگان کارگری بی احترامی میشه.انص اف نیست...

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  سایر رسانه ها