|
کدخبر: 321197

قیمت نان/ کارتخوان/ عرضه نان

کارتخوان نانوایان زیر نظر وزارت اقتصاد / چقدر نان برای خانواده ها نیاز است؟

با توجه به معدل گیری مستمر از حجم خرید نان توسط خانواده‌ها با استفاده از کارتخوان هوشمند در یک منطقه و در نظر گرفتن بازه اطمینان درباره میانگین، عملکرد تراکنشی نانوایان را پایش می‌کنیم. این بررسی ما از تراکنش‌های غیر واقعی، ساختگی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

اقتصاد کارتخوان نانوایان زیر نظر وزارت اقتصاد / چقدر نان برای خانواده ها نیاز است؟

وزارت اقتصاد توضیح داد: نانوا مسئول تأمین نان مورد نیاز عموم مردم و خانوارها است. در کشور، فرهنگ مصرف نان عموماً شامل خرید نان گرم و تازه سنتی است. بر اساس داده‌های سامانه، به طور متوسط خانواده‌ها در کشور هر ۶۰ ساعت یکبار نسبت به خرید نان اقدام می‌کنند. حجم مورد نیاز نان برای خانواده‌ها در هر منطقه، همان حجم معمول فروش نان در آن منطقه است.

در مناطقی که سطح تمکن مالی خانواده‌ها پایین است، میزان مصرف نان بالاتر است و در مناطق با تمکن مالی بالا مصرف نان پایین تر است. سامانه هوشمند، با معدل گیری مستمر از حجم خرید نان خانواده ها بر بستر کارتخوان هوشمند در یک منطقه و در نظر گرفتن بازه اطمینان حول معدل برای پوشش عموم خانواده ها، رفتار تراکنشی نانوایان را پایش و تراکنش های غیر واقعی، ساختگی یا فروش تجاری نان را از عملکرد قابل قبول نانوایان خارج می‌کند.

این روال از سالیان گذشته و بدون اجرای طرح هوشمند سازی نیز در بین نانوایان رواج داشته و نانوایان با هدف استفاده عموم مردم از نان گرم و تازه، اجازه خرید نان در تعداد بسیار بالا و نامتعارف توسط یک مشتری را نمی‌دادند و لذا فروش متعارف نان به عموم مردم یک فرهنگ تاریخی در بین نانوایان محترم کشور می باشد و حرف بدیع و جدیدی از طرف سامانه محسوب نمی‌شود.

سامانه برای مصارف تجاری یا حجم بالا در نان مانند مصارف نان هیات‌های مذهبی و مساجد، رستوران‌ها و اصناف مرتبط با غذا، بیمارستان‌ها و خوابگاه‌ها و...، گزینه کسب و کار را بر روی کارتخوان‌های هوشمند پیش‌بینی کرده که این مجموعه‌ها با ثبت نام و تایید فرمانداران به راحتی قادر خواهند بود به هر میزان که به نان نیاز دارند از نانوایی‌های منطقه خود، خارج از ساعت‌های عرضه عمومی نان به مردم، خرید نان انجام دهند و نانوایان هم بدون نگرانی، به عرضه نان بپردازند. این قاعده بیش از ۱۰ ماه است که در کشور جاری است و نانوایان سراسر کشور با این روندها آشنا هستند و بیش از ۷۰ هزار واحد با مصارف بالای نان در سامانه ثبت نام کرده اند.

منبع: خبر آنلاین

ارسال نظر