|
کدخبر: 314236

عضو هیئت رئیسه مجلس

افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه/توضیحات جدید نماینده مجلس درباره معافیتهای مالیاتی

یک عضو از هیئت‌رئیسه مجلس، به انتقاداتی که درباره پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق‌ها باید با توجه به جریان هزینه‌ها به صورت نقدی یا غیرنقدی هماهنگ شود و نظر نمایندگان مجلس نیز در این باره وجود دارد.

اقتصاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه/توضیحات جدید نماینده مجلس درباره معافیتهای  مالیاتی

 مجتبی یوسفی درباره تصمیمات اخیر مبنی بر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، اظهار کرد: بودجه هنوز به صورت رسمی به مجلس ارائه نشده است و در هفته آینده با حضور رئیس‌جمهور، لایحه بودجه به صورت رسمی به مجلس ارائه خواهد شد.

وی افزود: بودجه سال ۱۴۰۳ در دو مرحله بررسی می‌شود و همچنین به صورت دو مرحله به مجلس ارائه می‌شود.

یوسفی توضیح داد: هنوز عدد قطعی مشخص نشده است؛ زیرا لایحه بودجه ۱۴۰۳ هنوز به مجلس ارائه نشده است و صحبت‌هایی که مطرح شده‌اند، غیررسمی هستند؛ اما این نمی‌نماید که واقعیت ندارند؛ بلکه باید لایحه ارائه شود و سپس تصمیمات به تدریج به گوش عموم مردم خواهد رسید. همچنین، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز مورد بحث غیررسمی از سوی دولت و برخی اطلاعات‌داران قرار گرفته است.

این نماینده مجلس بیان کرد: ما چند نکته را به صورت غیررسمی شنیده‌ایم و پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۸ درصدی است، همچنین حداقل معافیت مالیاتی نیز ۱۰ میلیون تومان است که در سال ۱۲۰ میلیون تومان می‌باشد.

یوسفی افزود: این مسئله به صورت غیررسمی در لایحه پیشنهادی دولت آمده است و باید وارد فرآیند ارائه لایحه به مجلس شود و گزارش در کمیسیون تلفیق آماده شود و سپس به صورت رسمی اعلام گردد که نظر مجلس چیست.

وی بیان کرد: شاغلین و بازنشستگان در حال حاضیک عضو از هیئت‌رئیسه مجلس، دربارهٔ انتقاداتی که برای پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق در لایحهٔ بودجه ۱۴۰۳ مطرح شده بود، صحبت کرد. وی گفت که لازم است افزایش حقوق‌ها به صورت نقدی یا غیرنقدی با جریان هزینه‌ها هماهنگ شود، و این همچنین نظر نمایندگان مجلس نیز است.

 مجتبی یوسفی دربارهٔ تصمیمات اخیر مبنی بر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، اظهار کرد که بودجه هنوز به طور رسمی به مجلس ارائه نشده است و در هفتهٔ آینده با حضور رئیس‌جمهور، لایحهٔ بودجه به طور رسمی ارائه خواهد شد.

وی افزود که بودجه سال ۱۴۰۳ در دو مرحله بررسی می‌شود و به صورت دو مرحله به مجلس ارائه می‌شود.

یوسفی توضیح داد که هنوز عدد قطعی مشخص نشده است؛ زیرا لایحهٔ بودجه ۱۴۰۳ هنوز به مجلس ارائه نشده است و صحبت‌هایی که مطرح شده‌اند، غیررسمی هستند؛ اما این نمی‌نماید که واقعیت ندارند؛ بلکه باید لایحه ارائه شود و سپس تصمیمات به تدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید. همچنین، افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان دولت نیز مورد بحث غیررسمی از سوی دولت و برخی اطلاعات‌داران قرار گرفته است.

این نماینده مجلس بیان کرد که چند نکته را به صورت غیررسمی شنیده‌اند و پیشنهاد دولت برای افزایش ۱۸ درصدی است؛ همچنین، حداقل معافیت مالیاتی نیز ۱۰ میلیون تومان است که در سال ۱۲۰ میلیون تومان است.

یوسفی افزود که این مسئله به صورت غیررسمی در لایحهٔ پیشنهادی دولت آمده است و باید وارد فرآیند ارائه لایحه به مجلس شود و گزارش در کمیسیون تلفیق آماده شود و سپس به طور رسمی اعلام شود که نظر مجلس چیست.

 

منبع: خبر آنلاین

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها