|
کدخبر: 172342

کاهش سرعت تعدیل قیمت دلار

آمارها حکایت از آن دارد که سرعت تعدیل قیمت دلار و قیمت یورو در بازار عمده فروشی کاهش یافته است.

اقتصاد کاهش سرعت تعدیل قیمت دلار

تغییرات متوسط هفتگی قیمت دلار و یورو در بازار متشکل ارزی و سامانه سنا طی پنج هفته اخیر به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. سرعت کاهش قیمت دلار سنا در هفته اخیر کاهش یافت. قیمت این دو ارز در بازار آزاد نیز تا هفته گذشته روند کاهشی را دنبال می‌کرد اما در هفته اخیر قیمت متوسط بازار آزاد دلار و یورو نسبت به هفته گذشته تغییراتی مثبت را به ثبت رساند.

تغییرات نرخ متوسط هفتگی دلار و یورو در بازار متشکل

متوسط وزنی قیمت دلار متشکل از هفته دوم تا هشتم سال جدید به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد. این روند با افزایش قیمت دلار متشکل در روز‌های ابتدایی هفته جاری متوقف نشد و روند نرخ متوسط هفتگی همچنان کاهشی است. قیمت متوسط هفتگی دلار متشکل از 24 هزار و 820 تومان در هفته دوم سال جدید به 21 هزار و 11 تومان در هفته هشتم کاهش یافت. یعنی نرخ دلار متشکل در طول این مدت حدود 15 درصد افت کرد.

یورو متشکل نیز طی این هفت هفته روند کاهشی را دنبال کرد. قیمت یورو متشکل حدود 12 درصد طی این مدت پایین آمد و از 29 هزار و 14 تومان در هفته دوم به 25 هزار و 663 تومان در هفته هشتم سال جدید رسید.

حجم مبادلات هفتگی در بازار متشکل

حجم عرضه هفتگی دلار در بازار متشکل ارزی از هفته دوم تا پنج سال جدید روند افزایشی را دنبال کرد، در هفته ششم و هفتم حجم عرضه کاهشی شد، اما در هفته اخیر حجم عرضه دوباره افزایش یافت و روی بیشترین مقدار سال جدید قرار گرفت. عرضه دلار در بازار متشکل در هفته اخیر به 37 میلیون و 563 هزار رسید. این رقم از ابتدای سال جدید ثبت نشده بود.

عرضه یورو متشکل در هفته اخیر نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و به 9 میلیون و 767 هزار رسید. رکود عرضه هفتگی یورو در هفته چهارم سال ثبت شد، که رقم 13 میلیون و 503 هزار بود.

تغییرات قیمتی دلار آزاد و سنا

قیمت دلار در سامانه سنا از هفته چهارم تا هفته هشتم به طور پیوسته روند کاهشی را دنبال کرد، اما تغییرات قیمت هفته هشتم نسبت به هفته هفتم جزئی بود. متوسط نرخ سنا در هفته هفتم 21 هزار و 597 تومان و در هفته هشتم 21 هزار و 575 تومان بود. بر خلاف دلار سنا که تا هفته اخیر روند کاهشی را دنبال کرد، روند حرکتی دلار بازار آزاد در هفته قبل معکوس شد. قیمت دلار بازار آزاد از 24 هزار و 910 تومان در هفته چهارم به 21 هزار و 726 تومان در هفته هفتم رسید، اما در هفته هشتم این روند معکوس شد و نرخ دلار افزایش یافت. متوسط قیمت دلار در هفته هشتم 21 هزار و 968 تومان بود.

تغییرات قیمتی یورو آزاد و سنا

روند تغییرات قیمتی یورو نیز مانند دلار بود. یورو سامانه سنا روند کاهشی خود را ادامه داد. قیمت یورو سنا طی پنج هفته اخیر به طور پیوسته کاهش یافت و از 28 هزار و 425 تومان در هفته چهارم به 25 هزار و 653 تومان در هفته هشتم کاهش یافت. قیمت یورو در بازار آزاد از هفته چهارم تا هفته هفتم روند کاهشی را دنبال کرد و از 29 هزار و 729 تومان در هفته چهارم به 26 هزار و 548 تومان در هفته هفتم رسید، اما در هفته اخیر قیمت متوسط هفتگی یورو بازار آزاد افزایش یافت و روی رقم 26 هزار و 757 تومان قرار گرفت.

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر

 
در حال بارگزاری ...