|
کدخبر: 159396

تا ۴۰ درصد افزایش حقوق کارگران کافی است؟

فعال کارگری با بیان اینکه سال ها است که دخل و خرج کارگران با هم همخوانی ندارد گفت: حتی اگر دستمزد ۴۰درصد افزایش یابد باز هم مشکلات کارگران حل نمی‌شود.

اقتصاد  تا ۴۰ درصد افزایش حقوق کارگران کافی است؟

 حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار، درباره دستمزد سال ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر کارگران در شرایط دشواری هستند. کارگران سال ها است که قدرت پس انداز خود را از دست داده اند.

وی ادامه داد: با توجه به تورم افسار گیسخته وخط فقر ۱۰میلیون تومان، کارگران اگر کمتر از ۴.۵ دریافت کنند امورات زندگی شان نمی گذرد. حتی اگر دستمزد کارگران ۴۰درصد هم افزایش یابد با توجه به مشکلات کارگران قانع کننده نیست.

 حاج اسماعیلی افزود: علی رغم اینکه همواره سبد معیشت تعیین می شود و ملاکی برای ورود شورای عالی کار به بحث دستمزد است اما تا کنون عدد ورقمی که در کمیته دستمزد به عنوان هزینه سبد معیشت تعیین می شود نتوانسته است دولت را قانع کند تا دستمزد بر آن اساس تعیین شود.

این فعال کارگری ادامه داد: پیش بینی ها به این سمت است که سال ۱۴۰۰ تورم زا خواهد بود، در یکی دو سال گذشته کسری بودجه بیشتر شده و ضمن اینکه بحث تحریم ها و عدم رفع آنها قطعاً روی قیمت ها تاثیر گذار است و از سمتی اقتصاد کشور طی چهار یا پنج دهه گذشته وابسته به درآمد های نفتی بوده و به همین دلیل ارز کافی در کشور نیست، بنابراین همه این ها نشان دهنده آن است که سال آینده تورم بالا خواهد بود. بنابراین ضرورت دارد¡ دولت در برنامه خود تمهیدات جدی لحاظ کند تا بتواند به سمت تقویت قدرت خرید کارگران پیش رود. حجم عقب ماندگی دستمزد از تورم خیلی بیشتر است.

حاج اسماعیلی با اشاره به اینکه تهیه امکانات ضروری زندگی با دستمزد کارگران همخوانی ندارد گفت: در سه چهاردهه اخیر همواره این مشکلات برای کارگران بوده است و هر روزشان بیشتر و بدتر شده است. نابه سامانی و بی ثباتی که در شرایط اقتصادی کشور ایجاد شده است¡ روز به روز باعث افزایش قیمت ها شده است. این مسئله بدون توجه به نیازهای خانواده های کارگران بوده و امکان تطبیق دستمزد طبقه کارگر با وضعیت اقتصادی سنجیده نشده است.

منبع: مشرق

ارسال نظر