|
کدخبر: 151709

حجم نقدینگی ۲۶ درصد رشد کرد

برای نخستین بار حجم نقدینگی در پایان آذر ماه امسال وارد دامنه ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان شد.

اقتصاد حجم نقدینگی ۲۶ درصد رشد کرد

حجم نقدینگی در پایان آذرماه با ۲۶.۶ درصد رشد به ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی با رشد ۲۹.۷ درصدی به ۴۰۷ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان رسید.

برای نخستین بار حجم نقدینگی در پایان آذر ماه امسال وارد دامنه ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان شد.

براساس آمارهای بانک مرکزی در پایان آذرماه امسال حجم نقدینگی با ۲۶.۶ درصد افزایش به ۳ هزار و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

از این رقم سهم شبه پول ۲۵۱۲ هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان شبه پول و سهم پول ۶۱۷ هزار و ۳۰ میلیارد تومان است. در یک سال منتهی به آذر ماه رشد شبه پول ۲۲.۹ درصد و رشد پول ۴۴.۴ درصد بوده است.

حجم پایه پولی ۴۰۷ هزار و ۵۴۰ میلیارد تومان شده که نسبت به آذر ماه سال گذشته ۲۹.۷ درصد و در مقایسه با ابتدای امسال ۱۵.۵ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده در پایان آذر ماه ۹۹ به عدد ۷.۶۸ رسیده که نسبت به ابتدای سال ۹.۶ درصد رشد داشته است. اسفند ۹۸ ضریب فزاینده ۷.۰۰۶ بوده است.

منبع: فارس
  • ناشناس ارسالی در

    حجم نقدینگی ایادی دولتی رشد نه مردم مرد م بیچاره حداقل دو سوم پولشان رادر بورس ا ز دست دادن وزمین خوار ها وملاکان ومزایای دلار که با دولت همدست هستن نقدینگی شان رشد کرده

ارسال نظر