|
کدخبر: 150747

اداره مالیات چگونه تراکنش‌های مشکوک را بررسی می کند؟

بر اساس بخشنامه دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی، نحوه رسیدگی به تراکنش حساب های بانکی اشخاص مشخص شد.

اقتصاد اداره مالیات چگونه تراکنش‌های مشکوک را بررسی می کند؟

دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی اعلام کرد: فقط بر اساس  بخشنامه شماره ۱۶/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی انجام می شود و مصوبات قبلی منسوخ است.

مودیان محترم می توانید ضمن درخواست اخذ گزارش رسیدگی آنرا با بندهای بخشنامه به ویژه بند ۱۸ بخشنامه مطابقت داده و لایحه تعدیل درآمد برای اعتراض تنظیم کنید.

مالیات ,

منبع: ایرنا

ارسال نظر