|
کدخبر: 132956

پایان ناز دلار به روایت آمار

آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد: در هفته اول آبان از هر ۱۰ هزار دلاری که به بازار عرضه شده، تنها ۱۴۳ دلار آن مشتری داشته است. این رقم برای هفته دوم به ۳۳۸ دلار رسیده که نشان از رشد بیشتر خرید به نسبت هفته اول آبان دارد.

اقتصاد پایان ناز دلار به روایت آمار

در هفته دوم آبان ماه بنا بر گزارش بانک مرکزی تنها ۱۱ میلیون دلار ارز عرضه شده به صورت اسکناس در بازار متشکل مشتری پیدا کرده این مقدار تنها ۳.۳۸ درصد از کل حجم دلار عرضه شده در بازار بوده است. اما این مقدار نسبت به هفته ما قبل چه تغییری کرده و جزییات آن چگونه بوده است؟

عرضه و تقاضای هفتگی دلار

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در هفته ابتدایی آبان ماه که ۵ روز کاری را در بردارد متوسط روزانه حجم دلاری که در بازار عرضه شده، ۷۰ میلیون دلار بوده است. با ضرب این رقم در ۵ روز کاری میتوان کل حجم دلار عرضه شده در هفته نخست آبان ماه را ۳۵۰ میلیون دلار برآورد کرد.

در ادامه کل حجم خریداری شده ارز در بازار که همان میزان تقاضای ارز به حساب می‌آید در همان مقطع زمانی ۵ میلیون دلار گزارش شده است. به عبارت دیگر به طور متوسط در کل هفته ابتدایی آبان روزانه ۱ میلیون دلار ارز خریداری شده است.

در هفته دوم اما آمارها در سوی عرضه کاهشی نسبی و در سوی تقاضا افزایشی نسبی را تجربه کرد. در همین خصوص گزارش دیگر بانک مرکزی از بازار ارز در هفته دوم آبان نشان می‌دهد که دلار عرضه شده در بازار از هشتم تا پانزدهم آبان ماه به طور متوسط روزانه ۶۵ میلیون دلار بوده است که با توجه به ۵ روز کاری هفته دوم نیز کل حجم دلار عرضه شده در بازار ۳۲۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.

مقایسه هفته اول و دوم آبان در بازار ارز

مقایسه عرضه وتقاضای دو هفته نشان می‌دهد که حجم دلار فروخته شده در بازار در هفته دوم با وجود کاهش عرضه، بیشتر از هفته اول آبان بوده است. این میزان به صورت مجموع هفتگی ۱۱ میلیون دلار و در حالت روزانه ۲.۲ میلیون دلار برآورد می‌شود.

از دیگر آمار هایی که در مقایسه دو هفته می‌توان به آنها توجه داشت مقایسه حجم حواله در دو مقطع مورد بررسی است. در این خصوص مجموع هفتگی دلاری که در هفته اول توسط صادر‌کنندگان به بازار عرضه شده، ۶۷۰ میلیون دلار بوده که روزانه به طور متوسط ۱۳۴ میلیون دلار برآورد می‌شود. این رقم برای هفته دوم ۵۴۶ میلیون دلار بوده در هفته دوم متوسط روزانه حواله در هفته دوم ۱۰۹.۲ میلیون دلار برآورد می‌شود. این آمار نشان از کاهش عرضه دلار در بازار حواله در هفته دوم نسبت به هفته اول دارد.

آمارها نشان می‌دهد: در هفته اول ۱.۴۳ درصد از دلار عرضه شده متقاضی داشته و در هفته دوم این نسبت ۳.۳۸ درصد بوده است. به نسبت‌های فوق نسبت تقاضا به عرضه می‌گویند. به عبارت دیگر ارقام فوق نشان می‌دهند که به طور مثال از هر ۱۰ هزار دلاری که در هفته پیش به بازار عرضه شده، تنها ۱۴۳ دلار آن به فروش رسیده است. این رقم برای هفته دوم ۳۳۸ دلار محاسبه می‌شود که نشان از رشد بیشتر بازار به نسبت هفته قبل دارد.

 

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر