|
کدخبر: 130644

قیمت واقعی دلار در بازار چقدر است؟

کورش گرامی، تحلیلگر بازارهای مالی گفت: قیمت واقعی دلار را اکنون می‌توان ۲۴ هزار تومان و تا پایان سال ۲۸ هزار تومان برآورد کرد.

اقتصاد قیمت واقعی دلار در بازار چقدر است؟

کورش گرامی، تحلیلگر بازارهای مالی در یک برنامه لایو اینستاگرامی قیمت واقعی دلار را ۲۴ هزار تومان و تا پایان سال نیز ۲۸ هزار تومان برآورد کرد.

این تحلیلگر بازارهای مالی گفت: قیمت واقعی دلار را می‌توان با پارامترهای اقتصادی اکنون برآورد کرد. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند و بر آن اجماع است، قیمت واقعی دلار باید ۲۴ هزار تومان باشد و تا پایان سال به ۲۸ هزار تومان می‌رسد.

او در ادامه افزود: برخی نیز قیمت دلار را ۲۰ هزار تومان و برخی تا ۲۹ هزار تومان برآورد می‌کنند اما اگر بخواهیم این موضوع را منطقی بررسی کنیم، می‌توان گفت اکنون ۲۴ هزار تومان و تا پایان سال ۲۸ هزار تومان است. به عبارتی همان رقم نیمایی دلار می‌تواند قیمت واقعی دلار باشد.

گرامی همچنین گفت: دلار هم کالاست، پس عرضه و تقاضا برای دلار هم مطرح است. بنابراین طبیعی است که وقتی عرضه دلار کم باشد قیمت آن بالا رود. در صورت دسترسی دولت و بانک مرکزی به منابع ارزی خود که به انتخابات امریکا نیز مربوط است، قیمت دلار می‌تواند کاهش یابد.

منبع: تجارت نیوز
  • ناشناس ارسالی در

    قیمت دلار تاپایان سال ۶۰هزارتومان خواهد رفت.واقعیت رابگید.حکومت ایران ورشکست شده .الان هم ازجیب مردم کشور را اداره می‌کنن د.البته بادوزدی.قمارخانه ای مثل بورس

ارسال نظر