|
کدخبر: 118135

۲۵ درصد حق مسکن کارگران کاهش یافت

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها درباره ابلاغ حق مسکن از تیرماه گفت: با اجرای مصوبه حق مسکن از تیرماه در مجموع ۲۵درصد ازحق مسکن کارگران کم شد.

اقتصاد ۲۵ درصد حق مسکن کارگران کاهش یافت

فرامرز توفیقی در واکنش به ابلاغ مصوبه دولت برای افزایش حق مسکن کارگران گفت: زمانی که وزیرکار اقدامی را انجام می‌دهد که مغایربا روح سه جانبه گرایی و روح شورای‌عالی کار است، زمان اجرای مصوبه حق مسکن در شورای‌عالی کار مشخص نشده بود. وزیرکار در مصاحبه‌ای اعلام کردند که طبق مصوبه شورای‌عالی کار و هیأت دولت افزایش حق مسکن از تیرماه اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به ورود سازمان بازرسی کل کشور به دستمزد ۹۹ کارگران و تأکید رهبری مبنی بر اینکه صدای کارگران شنیده شود، دستمزد سال ۹۹ دوباره‌به بحث گذاشته شد. برخی مولفه‌ها تغییر و برخی دیگر اصلاح شد. یکی از مولفه هایی که تغییر کرد بحث حق مسکن کارگران بود. با توجه به اینکه بارها مسئولان اعلام کردند که این مصوبه برای دستمزد ۹۹کارگران است. بنابراین افزایش حق مسکن می‌بایست از ابتدای فروردین ماه ۹۹ اجرایی می‌شد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، گفت: انتظار داریم مجلس قانونی تصویب کند که مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیازی به تصویب در هیأت دولت نداشته باشد در شورای‌عالی کار به تصویب برسد.

 توفیقی بیان کرد: حدود ۶۰۰هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شد که این رقم در مجموع حدود ۲۵درصد است.اگر ماهیانه ۲۰۰هزارتومان در قالب حق مسکن به حقوق کارگران اضافه می‌شد در ۱۲ماه سال رقمی حدود ۲میلیون و۴۰۰هزارتومان می‌شد، با ابلاغ مصوبه حق مسکن از ابتدای تیر ماه و با کسر۶۰۰هزارتومان برای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه حدود ۲۵درصد از مجموع درآمد دریافتی کارگران کاسته شد.

منبع: تسنیم

ارسال نظر