کدخبر: 100859

سازمان بورس ابلاغیه جدید صادر کرد

مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در خصوص اصلاح برخی مقررات انتشار اوراق بهادار بدهی ابلاغ شد.

اقتصاد سازمان بورس ابلاغیه جدید صادر کرد

مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس، مصوبه ۲۸ اردیبهشت هیات مدیره سازمان بورس در خصوص اصلاح برخی مقررات مربوط به انتشار اوراق بهادار بدهی را ابلاغ کرد.

۱ در خصوص اوراق بهادار دارای سود – درآمد قطعی از جمله اوراق اجاره، اوراق مرابحه، سفارش ساخت، رهنی، خرید دین و …، بند مربوط به «ارائه گزارش توجیهی تامین مالی بانی به همراه گزارش حسابرس بانی در خصوص آن رعایت شرایط دارایی و سایر مقررات مندرج در دستورالعمل» از بخش مربوط به شرایط صدور مجوز حذف و «ارائه گزارش حسابرس قانونی در خصوص بیانی ثبت و رعایت شرایط دارایی یا سایر مقررات مندرج در دستورالعمل» جایگزین می‌شود.

۲ استفاده از خدمات مشاوره عرضه و متعهد پذیره‌نویس در انتشار اوراق بهادار اختیاری است. در صورت استفاده از ارکان فوق ضروری است اطلاعات مربوطه در مستندات انتشار اوراق افشا و قرارداد فیمابین طبق مقررات برای مدیریت نظارت بر نهادهای مالی ارسال شود.

۳ اعلام قبولی سمت توسط عامل فروش (شرکت کارگزاری) و عامل پرداخت (شرکت سپرده‌گذاری مرکزی) جهت انتشار اوراق برای بانی کفایت می‌کند و الزامی جهت ارسال قرارداد فی مابین به سازمان وجود ندارد.

منبع: تجارت نیوز

ارسال نظر