|

بخوانید :

کدخبر: 282456

خوردن ماهی هم لاکچری شد + جدول

در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

در جدول زیر می‌توانید قیمت انواع ماهی شمال، جنوب و پرورشی تازه و منجمد را مشاهده کنید. این قیمت ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

 

قیمت ماهی

عنوان

وزن

قیمت (تومان)

ماهی اوزون برون پرورشی بی سرو دم شکم خالی هر کیلوگرم ۳۸۰,۰۰۰
میگوی دریایی با سر منجمد سایز ۴۰-۳۱ ۲۸۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون زنده بالای ۳۰۰۰ گرم ۲۸۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون صید شده پرورشی هر کیلوگرم ۲۷۰,۰۰۰
ماهی اوزون برون پرورشی فیله شده هر کیلوگرم ۲۵۵,۰۰۰
میگوی دریایی با سر منجمد سایز ۶۰-۴۱ ۲۴۰,۰۰۰
ماهی راشکو بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۲۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم بالای ۳۰۰۰ گرم ۲۲۰,۰۰۰
ماهی شیر بی سرو دم منجمد هرکیلو ۲۲۰,۰۰۰
ماهی شیر ( بچه شیر) بی سر و دم هر کیلوگرم ۲۲۰,۰۰۰
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز M و L ۲۱۵,۰۰۰
ماهی راشکو بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۲۱۰,۰۰۰
ماهی تیلا پیا فیله شده منجمد سایز S ۲۰۰,۰۰۰
ماهی شیر با سرو دم منجمد بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۹۰,۰۰۰
ماهی شیر خلیج فارس با سرودم بالای ۳۰۰۰ گرم ۱۸۵,۰۰۰
ماهی سی بس منجمد شکم خالی بدون پولک هر کیلوگرم ۱۷۵,۰۰۰
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۷۰,۰۰۰
میگو پرورشی تازه با سر مخلوط (MIX) هر کیلوگرم ۱۷۰,۰۰۰
ماهی سی بس بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۶۷,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه بالای ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۶۵,۰۰۰
ماهی شوریده بالای ۷۰۰ گرم ۱۶۵,۰۰۰
ماهی بچه شیر منجمد بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۶۰,۰۰۰
ماهی شوریده بین ۵۰۰تا ۷۰۰ گرم ۱۵۵,۰۰۰
ماهی میش شکم پر بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۵۵,۰۰۰
ماهی میش شکم پر بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم ۱۵۵,۰۰۰
ماهی سی بس منجمد هر کیلوگرم ۱۵۵,۰۰۰
ماهی شیر - بچه شیر - با سر و دم بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۵۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه بین ۵۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۵۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایزXL ۱۵۰,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز XL ۱۵۰,۰۰۰
ماهی سفید دریایی - شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۱۴۵,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز L ۱۴۵,۰۰۰
ماهی کفشک بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۴۰,۰۰۰
ماهی حلوا سیاه منجمد سایز M ۱۴۰,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز L ۱۴۰,۰۰۰
ماهی سفید دریایی - شمال بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو ۱۳۵,۰۰۰
ماهی کفال - شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۱۳۰,۰۰۰
ماهی شوریده داخلی منجمد سایز M ۱۳۰,۰۰۰
میگوی دریایی با سر منجمد سایز ۹۱-۱۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
ماهی هامور منجمد سایز XL ۱۳۰,۰۰۰
ماهی قباد بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۳۰,۰۰۰
ماهی قباد بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰
ماهی کفشک بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰
ماهی هامور بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۲۵,۰۰۰
ماهی کفشک منجمد سایز XL ۱۲۵,۰۰۰
ماهی اردک - شمال بالای ۷۰۰ گرم هرکیلو ۱۲۰,۰۰۰
ماهی کفال - شمال بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو ۱۲۰,۰۰۰
ماهی هامور بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم ۱۲۰,۰۰۰
ماهی کفشک منجمد سایز L ۱۲۰,۰۰۰
ماهی سکن با سر و دم بالای ۲۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۱۲,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی بالای ۱۰۰۰ گرم ۱۱۰,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی منجمد سایز L ۱۱۰,۰۰۰
ماهی همام بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۱۱۰,۰۰۰
ماهی شانک بالای ۴۰۰ گرم ۱۰۵,۰۰۰
ماهی سنگسر طلایی بین ۷۰۰تا ۱۰۰۰ گرم هرکیلو ۱۰۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بالای ۳۰۰۰ گرم ۹۹,۰۰۰
ماهی قزل آلای رنگین کمان زنده بالای ۳۰۰ گرم ۹۹,۰۰۰
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای ۵۰۰ گرم ۹۹,۰۰۰
ماهی سرخو سایر انواع ( چمن، سبیتی، هاجر، دندانه) هر کیلوگرم ۹۹,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بالای ۱۰۰۰ گرم ۹۸,۰۰۰
ماهی آمور زنده بالای ۱۲۰۰ گرم ۹۵,۰۰۰
ماهی همام بالای ۳۰۰۰ گرم ۹۵,۰۰۰
ماهی کپور شمال دریایی بالای ۴۰۰ گرم ۹۵,۰۰۰
ماهی طوطی ماهی بالای ۱۰۰۰ گرم ۹۳,۰۰۰
ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۹۳,۰۰۰
ماهی سوف - شمال بالای ۸۰۰ گرم هرکیلو ۹۲,۰۰۰
ماهی پرورشی آمور بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۹۲,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بالای ۳۰۰۰ گرم ۹۰,۰۰۰
ماهی سرخو منجمد سایز L ۹۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز منجمد بالای ۱۰۰۰ گرم ۹۰,۰۰۰
ماهی سکن با سر و دم منجمد سایز L ۹۰,۰۰۰
ماهی پرورشی آمور بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۸۹,۰۰۰
ماهی شهری بالای ۱۰۰۰ گرم ۸۹,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه با سرودم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۸۸,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۸۸,۰۰۰
ماهی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی زنده بالای ۳۰۰ گرم ۸۸,۰۰۰
ماهی سوف - شمال بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ گرم هرکیلو ۸۶,۰۰۰
ماهی شهری منجمد سایز L ۸۵,۰۰۰
ماهی پرورشی قزل آلای رنگین کمان بالای ۳۰۰ گرم هرکیلو ۸۴,۰۰۰
ماهی سنگسر (انواع مختلف) هرکیلو ۸۲,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم ۸۰,۰۰۰
ماهی پرورشی کپور زنده بالای ۱۰۰۰ گرم ۷۸,۰۰۰
ماهی سی بریم پرورشی هر کیلوگرم ۷۶,۰۰۰
ماهی پرورشی کپور بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۷۵,۰۰۰
ماهی صافی موج دار (بلدرچین) بالای ۱۰۰۰ گرم ۷۵,۰۰۰
ماهی کوتر دم سبز با سر و دم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم ۷۵,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیاه منجمد بالای ۱۰۰۰ گرم ۷۵,۰۰۰
ماهی گیش مقوایی منجمد سایز L ۷۵,۰۰۰
ماهی پرستو بین ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ گرم ۷۵,۰۰۰
ماهی گالیت (خرک ) بالای ۱۰۰۰ گرم ۷۵,۰۰۰
ماهی پرورشی کپور بین ۱۰۰۰تا ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۷۲,۰۰۰
ماهی سنگسر سایر انواع منجمد سایز L , M ۷۰,۰۰۰
ماهی کوتر دم سیا و دم سبز زیره ۱۰۰۰ گرم ۷۰,۰۰۰
ماهی گیش مقوا بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گرم ۶۸,۰۰۰
ماهی عروس بالای ۷۰۰ گرم ۶۵,۰۰۰
ماهی گیش معمولی منجمد سایز L ۶۵,۰۰۰
ماهی میش منجمد سایز x و سایز xl ۶۵,۰۰۰
ماهی گیش انواع بالای ۱۰۰۰ گرم ۶۵,۰۰۰
ماهی حمام ( کبوتر ) بالای ۱۰۰۰ گرم ۶۵,۰۰۰
ماهی تیلاپیا پرورشی هر کیلوگرم ۶۲,۰۰۰
ماهی خامه ماهی - زیبا بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۶۰,۰۰۰
ماهی بیگ هد زنده بالای ۲۰۰۰ گرم ۵۸,۰۰۰
ماهی زبان هر کیلوگرم ۵۸,۰۰۰
ماهی خامه ماهی - زیبا بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۵۵,۰۰۰
ماهی سارم بین ۱۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۵۵,۰۰۰
ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هر کیلوگرم ۵۵,۰۰۰
ماهی پرورشی بیگ هد بالای ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۵۴,۰۰۰
ماهی زرده هر کیلوگرم ۵۲,۰۰۰
ماهی فیتوفاگ زنده بالای ۱۰۰۰ گرم ۵۱,۰۰۰
ماهی پرورشی بیگ هد بین ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰ گرم هرکیلو ۵۰,۰۰۰
ماهی سارم بین ۳۰۰۰تا ۵۰۰۰ گرم هرکیلو ۵۰,۰۰۰
ماهی پرورشی فیتو فاگ بالای ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۴۹,۰۰۰
ماهی پرورشی فیتو فاگ زیر ۱۵۰۰ گرم هرکیلو ۴۵,۰۰۰
ماهی سارم صنعتی منجمد سایزL , XL ۴۵,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم بالای ۲۵۰ گرم ۴۵,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز L ۴۰,۰۰۰
ماهی طلال منجمد سایز L ۴۰,۰۰۰
ماهی بیاح بالای ۲۰۰ گرم هرکیلو ۳۸,۰۰۰
ماهی سیم - شمال هرکیلو ۳۵,۰۰۰
ماهی کتو بالای ۵۰۰ گرم ۳۵,۰۰۰
ماهی حسون منجمد سایز L ۳۵,۰۰۰
ماهی سلطان ابراهیم منجمد سایز M ۳۵,۰۰۰
ماهی حسون منجمد سایز M ۳۰,۰۰۰
ماهی ساردین جنوب هر کیلوگرم ۳۰,۰۰۰
ماهی کیلکا منجمد هر کیلوگرم ۲۹,۰۰۰
ماهی حسون بالای ۴۰۰ گرم ۲۸,۰۰۰
ماهی کیلکا - شمال هرکیلو ۲۵,۰۰۰
ماهی پرورشی روهیتا هر کیلوگرم ۸,۰۰۰

 

 

منبع: اقتصاد 100

ارسال نظر

 

در حال بارگزاری ...